Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Realizacja projektów konkursowych z dziedziny edukacji ekologicznej roku pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

„Opowieści Parków Krajobrazowych Ziemi Łódzkiej” – projekt ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie.
 

Wartość całkowita – 13.400,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 12.060,00 zł

Wkład własny – 1.340,00 zł

 

W ramach realizacji projektu wszyscy uczniowie SP nr 5 zwiedzili:

- Bolimowski Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowych Wzniesień Łódzkich,

- Przedborski Park Krajobrazowy,

- Spalski Park Krajobrazowy,

- Załęczański Park Krajobrazowy,

- Sulejowskim Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Międzyrzecza warty i Widawki.

Głównym celem programu było przestawienie obszarów objętych ochroną
z powodu wartości przyrodniczych i kulturowych znajdujących się na obszarze województwa łódzkiego.


„Montessorkom bliska ochrona środowiska” – projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Bełchatowie.

 

Wartość całkowita – 20.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 18.000,00 zł

Wkład własny – 2.000,00 zł

 

Program podzielony został na cztery działy:

1.Co przedszkolak wiem o naszej planecie.

2.Co przedszkolak wiem o przyrodzie na Ziemi.

3.Co przedszkola wie o ochronie środowiska.

4. Czy przedszkolak wie jak oszczędzać wodę i energię oraz jak chronić środowisko.

W ramach realizacji projektu 120 przedszkolaków wyjechało na wycieczki do Nadleśnictwa Bełchatów, ZOO – Safari w Borysowie i do parku edukacyjnego
w Ujeździe oraz brało udział w konkursach: muzycznym „Piosenka ekologiczna”, dla rodziców „Zwierzęta w przyrodzie” i plastycznym dla dzieci z innych przedszkoli „Segreguj odpady- chroń środowisko”.

Zakupiono plansze edukacyjne, układanki oraz tablice edukacyjne do ogrodu przedszkolnego.

 

„Poznajemy świat przez zabawę i doświadczenia” – program ekologiczny w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Bełchatowie.

 

Wartość całkowita – 25.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 22.500,00 zł

Wkład własny – 2.500,00 zł

 

Program składał się z zadań – przystanków:

Przyjaciele przyrody bawią się i uczą w przyjaznym środowisku (cykl zajęć
i zabaw edukacyjnych w towarzystwie grupowej maskotki).

Odkrywamy fascynujący świat z komputerem (zajęcia z wykorzystaniem komputera i innowacyjnych programów edukacyjnych)

Eksperymentujemy w przedszkolnym laboratorium (odkrywanie, eksperymentowanie i sprawdzanie najprostszych zjawisk przy pomocy odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego)

Podróżujemy pod zielonym parasolem (spacery i wycieczki na terenie regionu i województwa (Ogród Botaniczny w Łodzi, Elektrownia wiatrowa na Górze Kamieńsk, zakład „Witamina” w Białej Rządowej, interaktywne muzeum w Gigantach Mocy).

Przeprowadzono cztery konkursy:

1. Plastyczny – „Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy”

2. Wiedzy ekologicznej – „Ekolandia”

3. Techniczno – plastyczny – „Eko – cuda”

4. Rodzinny – wykonanie mini encyklopedii „Kolorowy świat”

W ramach realizacji projektu odbyło się wiosenne spotkanie Wielkanocne
z rodzicami „Na wiejskim podwórku”, poranek ekologiczny „Eko podróżnicy witają wiosnę” oraz festyn rekreacyjno – ekologiczny „Piknik pod parasolem”.

Za kwotę 16.050,00 zł zakupione zostały pomoce dydaktyczne (m.in. zestaw eksperymentatora, małe laboratorium, zestaw do energii odnawialnej, program multimedialny „Przyroda wokół nas” , tablice, gry, układanki czy komputer
z oprogramowaniem).


„Mali odkrywcy na leśnych dróżkach” – program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Bełchatowie.

 

Wartość całkowita – 25.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 22.500,00 zł

Wkład własny – 2.500,00 zł

 

Myślą przewodnią zadania było propagowanie wśród dzieci wiedzy o lesie oraz propagowanie właściwego zachowania się w nim.

Realizacja programu zgrupowana została w cztery zadania:

1.Poznajemy leśne tajemnice – zajęcia edukacyjne, konkurs piosenki ekologicznej „Gdyby drzewa mogły śpiewać”, konkurs fotograficzny „Portrecik leśnych duszków” oraz teatrzyk „Pod zielonym listkiem”.

2. Wszyscy wraz chrońmy las – spotkanie z leśniczym, przedszkolny quiz wiedzy ekologicznej „Zagraj w zielone, trzymaj przyrody stronę”, zajęcia edukacyjne, konkurs plastyczny „Czysty las wokół nas”.

3.Zielone podróże – wycieczki do: Uroczyska Łuszczanowice, rezerwatu przyrody Źródliska”, Rezerwatu Klukiem. Henryka Bakalarskiego, do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole i Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski.

4. Mały odkrywca doświadcza, bada, eksperymentuje – zabawy dydaktyczne, organizacja Kącika Miłośnika Przyrody.

Zakupione został m.in. plansze tematyczne, układanki, makiety i wyposażenia kącików tematycznych.
 

„Podróże do Krainy Przyrody” – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w  Bełchatowie.

 

Wartość całkowita – 26.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 23.000,00 zł

Wkład własny – 3.000,00 zł

 

Program stanowi kontynuację działań przyrodniczo – ekologicznych w rozszerzonym zakresie od 2009 r. W kolejnych latach szkolnych włączane są kolejne działania tematyczne. Tegoroczne założenia programu zrealizowane zostały poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach edukacyjnych z zastosowaniem m.in. tablicy interaktywnej oraz nowatorskich metod informatycznych, przy współudziale rodziców.

Wycieczki do Ujazdu Mikrokosmos, do Lasu Łagiewnickiego w Arturówku i do Mini ZOO w Dobroszycach wzbogaciły wiedzę i doświadczenia przedszkolaków. Zorganizowany został piknik ekologiczny dla dzieci i rodziców – „Wyścig o czystą planetę” oraz konkursy o tematyce ekologicznej: fotograficzny „Leśna roślinność”, plastyczny „”Las w oczach dziecka” oraz quiz ekologiczny dla dzieci 5-6 letnich, którego celem było sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas realizacji programu. Za kwotę 19.500 zł zakupione zostały pomoce dydaktyczne (m.in. tablica interaktywna, układanki, tablice).

 

Projekt ekologiczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie ”Człowiek, środowisko i ekologia”

 

Wartość całkowita – 24.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 18.000,00 zł

Wkład własny – 6.000,00 zł

 

Program opracowany został w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum i podzielony został na cztery części obejmujące treści nauczania z biologii, chemii, fizyki i geografii.

Zrealizowano go poprzez organizację konkursów tematycznych:

- „Jak oszczędzam energię w domu”,

- „Działania ekologiczne w krajach Unii Europejskiej”

- „Alternatywne źródła energii szansą dla środowiska”,

- „Woda jest życiem”,

- Eko – gadżet”,

- „Powtórne życie śmiecia”,

- ”Powietrze i gleby ważne dla ludzkości”,

- „Zanieczyszczenia środowiska a zdrowie człowieka” – wykonanie prac multimedialnych, przedstawiających wpływ zanieczyszczeń znajdujących się
w środowisku na zdrowie człowieka.

Uczniowie PG nr 1 uczestniczyli w wyjeździe do Łodzi (w Ciemna City odbyły się warsztaty przyrodnicze), do Arboretum w Rogowie, na Górę Kamieńsk (elektrownia wiatrowa), do Elektrowni Bełchatów, oraz do Łodzi (Muzeum Przyrodnicze
i Geologiczne).

Zakupiono: m.in. tablicę interaktywną, projektor, komputer z oprogramowaniem, odczynniki laboratoryjne, programy CD, model szkieletu człowieka).

 

„Eko – badacze z Czwórki w cieniu bełchatowskich kominów” – program edukacji ekologicznej dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 4 w Bełchatowie.

 

Wartość całkowita – 18.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 16.000,00 zł

Wkład własny – 2.000,00 zł

 

W ramach realizacji działań: „Tropem form ochrony przyrody w Rejonie Bełchatowa” uczniowie – członkowie kół ekologicznych wyjechali na wycieczki ekologiczne do: Dobiecina (wędrówka ścieżką ekologiczną z pomnikiem przyrody – dębem „Generałem”) oraz do rezerwatu Łuszczanowice” i „Święte Ługi”, opracowali ulotki na temat obiektów chronionych z okolic Bełchatowa, brali udział w konkursie fotograficznym „Mimo wszystko przetrwały”, „Powietrze, którym oddycham” odbyły się zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego na temat stanu powietrza w rejonie Bełchatowa, zajęcia terenowe (badanie stanu powietrza), opracowano wyniki badań zgromadzonych podczas zajęć terenowych i zorganizowany został wyjazd na wycieczkę do Elektrowni Bełchatów,

 

„Czy w Rakówce są raki?” miały miejsce zajęcia terenowe, wycieczka do oczyszczalni ścieków, quiz o wodzie oraz Miejski Konkurs Plastyczny na najciekawszą formę przestrzenną z wykorzystaniem surowców wtórnych, „Co dzieje się z odpadami z mojego domu?” odbyły się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, przygotowano fotoreportaż dotyczący segregacji śmieci w gospodarstwach, odbył się Powiatowy Konkurs Literacki „Pokaż mi swój kosz na śmieci, a powiem Ci kim jesteś”, „Decybel – rzecz o hałasie” uczniowie PG 4 brali udział w zajęciach terenowych, mających na celu sprawdzenie natężenia hałasu za pomocą decybelomierza i opracowali wyniki tych badań, „Alternatywne źródła energii wokół nas” zorganizowano zajęcia na temat niekonwencjonalnych źródeł energii, uczniowie wyjechali na Górę Kamieńsk zwiedzić elektrownię wiatrową i przeprowadzili sondaż wśród mieszkańców miasta na temat alternatywnych źródeł energii, „Hardrocowi ekolodzy” opracowany został kalendarz „Bełchatów jest eko”, przeprowadzone zostały zajęcia metodą ścieżki międzyprzedmiotowej z okazji Dnia Ochrony Środowiska, odbył się szkolny konkurs plastyczny „Bełchatów ma 5o lat”. W programie brało udział 270 uczniów. Na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. wielofunkcyjnego przyrządu do pomiarów ekologicznych, walizki ekobadacza, decybelomierza, mikroskopów czy projektora multimedialnego) przeznaczono kwotę 13.800 zł.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl