Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie w roku 2016 uzyskał od WFOŚiGW w Łodzi dotację na dofinansowanie Zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Myślę logicznie i działam ekologicznie” Nasza Eko-pracownia.

 

Projekt pn.: "Myślę logicznie i działam ekologicznie" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Wartość ogólna zadania wynosi 40 000,00  zł z czego:

 

- 34 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 6 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatów

 

Realizacja zadania obejmuje:

 

·         zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną takich jak: mikroskopy, walizaka Eko-badacza, modele komórki roślinnej i zwierzęcej, lornetki, plansze interaktywne, stacje pogody, lupy, filmy edukacyjne;

·         zakup sprzęt u audio-video, komputerów, oprogramowania Microsoft Office, głośników komputerowych, aparatu fotograficznego, tablicy interaktywnej;

·         wyposażenie pracowni w meble, krzesła, stół;

·         zakup roślin doniczkowych;

·         prace remontowe (montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana oświetlenia na energooszczędne).

 

www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl