Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Publiczne Gimnazjum nr 5 z oddziałami integrayjnymi im M. Kopernika w Bełchatowie w roku 2016 uzyskało od WFOŚiGW w Łodzi dotację na dofinansowanie Zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie” Nasza Eko-pracownia.

 

Projekt pn. "Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie"  obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 32 880,00 zł z czego:

-26 930,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 950,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatów

 

Realizacja zadnia obejmuje:

 

·         zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną takich jak: mikroskopy, zestawy preparacyjne, lupy, plansze ścienne, globusy, modele organizmów roślinnych i zwierzęcych, modele narządów i układów organizmu ludzkiego, stacje pogody;

·         zakup sprzętu komputerowego,  tablic multimedialnych, projektora multimedialnego, wizualizera
z przystawką do mikroskopu;

·         wyposażenie pracowni w tablicę białą , szafy, regały, stoły, krzesła, stojaki na mapy
i plansze, rolety, fototapeta;

·         zakup roślin doniczkowych;

·         prace remontowe;

·        wykonanie dokumentacji projektowej.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl