Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
grafika

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. Jak zgodnie twierdzą dyrektorzy i nauczyciele projekty ekologiczne realizowane w poszczególnych placówkach oświatowych wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w maluchach poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. 

 

W roku 2013 projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizuje sześć miejskich przedszkoli i jedna szkoła podstawowa. Ponadto Przedszkole Samorządowe nr 8 pozyskało dofinansowanie na realizację zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, zaś wniosek Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wygrał w konkursie pn. "Moja wymarzona ekopracownia".

 

 

>>> Informacje o projektach ekologicznych realizowanych w roku 2012

 

logo WFOŚiGW w Łodzi, herb Bełchatowa

 

 

>>> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

 

Opis projektów ekologicznych realizowanych w roku 2013

w miejskich szkołach i przedszkolach

 

 

 

1. „Podróże do Krainy Przyrody – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Bełchatowie”

 • Wartość ogólna zadania – 25.700,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 23.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 2.700,00 zł

 

W ramach realizacji projektu zaplanowany został zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych – m.in. ścianka wspinaczkowa „4 pory roku”, makiety i układanki tematyczne. Placówka zorganizuje także kilka konkursów – plastyczne „Gazetowe cuda” i „Zioła, kwiaty łąk i ogrodów” i recytatorskie „Zielone wiersze”. Maluchy pojadą również na wycieczki do Borysewa, Nadleśnictwa Koło, Lasu Łagiewnickiego i gospodarstwa agroturystycznego w Napoleonowie.

 

 

2. „Ekoprzedszkolaki w świecie przyrody – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci
w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Bełchatowie”

 • Wartość ogólna zadania – 23.370,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 21.370,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 2.000,00 zł

 

„Czwórka” już po raz kolejny podjęła się realizacji projektu ekologicznego. Tym razem w ramach działań proekologicznych placówka zorganizuje konkursy – plastyczne („Jak dbamy o środowisko”; „Zwierzęta chronione w Polsce”) oraz literacki („Woda i jej oszczędne gospodarowanie”), w których udział będą mogły wziąć nie tylko przedszkolaki, ale także ich rodzice. Poza tym maluchy wybiorą się na wycieczki do Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, Nadleśnictwa Bełchatów, rezydencji „Dwór Polski” w Bełchatowie i Planetarium w Piotrkowie Trybunalskim. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne m.in. tablice ekologiczne do ogrodu przedszkolnego.

 

 

3. „Wędrówka ze słonkiem w poszukiwaniu piękna przyrody – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 5
w Bełchatowie”

 

 • Wartość ogólna zadania – 23.710,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 20.210,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 3.500,00 zł

 

Projekt przygotowany przez „Piątkę” składa się z pięciu zadań, które pomogą rozszerzyć zdobytą dotychczas wiedzę ekologiczną oraz nabyć nowe umiejętności. Opiekunowie przygotowali dla przedszkolaków zajęcia, które odbędą się w salach, a także w terenie. W tym roku maluchy pojadą do Agrofirmy „Pod bocianim gniazdem”, Leśnej Osady w Kole i na Wawrzkowiznę. Edukację ekologiczną rozszerzą różnego rodzaju konkursy – np. plastyczny „Botaniczna przygoda młodego wędrowca”, turnieje - „Łamigłówki praktyczne” i festiwale „Wędrujące nutki wyśpiewują Ekoludki”. Dofinansowanie umożliwi także zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych – m.in. komputera z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej, walizki przyrodniczych rozmaitości oraz kącika do eksperymentów i rekwizytów ekologicznych itp.

 

 

4. „Przedszkolak strażnikiem przyrody – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci
w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Bełchatowie

 • Wartość ogólna zadania – 25.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 22.500,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 2.500,00 zł

 

Zakup pomocy dydaktycznych - tablice do ogrodu pn. „Lekcja dendrologii”, układanki, plansze, klocki edukacyjne – to jedno z zadań, które w ramach projektu ekologicznego będzie realizować przedszkole nr 6. Wśród działań, jakie podejmie placówka będą również wycieczki – do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Arboretum w Rogowie, Rezerwatu Niebieskie Źródła oraz Skansenu Rzeki Pilicy i Dinoparku w Kołacinku. Planowana jest też organizacja trzech konkursów: plastycznego „Wiosenna łąka”, fotograficznego dla rodziców „Ja i przyroda w obiektywie” oraz przyrodniczego ”Najpiękniejszy kącik przyrody”.

 

 

5. „Krasnal Hałabała kocha przyrodę” – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci
w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Bełchatowie

 • Wartość ogólna zadania – 25.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 22.500,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 2.500,00 zł

 

Harmonogram realizacji programu przewiduje uczestnictwo dzieci z PS nr 7 w trzech wycieczkach: do ZOO Safari w Borysowie, Osady Edukacyjnej w Kole i Parku Wiatrowego na Górze Kamieńsk. Zorganizowane zostaną konkursy plastyczne: „Zabawka z odpadka”, „Eko kapelusz na każdą porę roku” oraz „Krasnal Hałabała w świecie przyrody”. Planuje się również zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w postaci m.in. planszy, gier, układanek, tablic, mikroskopu, czy soczewek powiększających.

 

 

6. „Klucz do natury” – projekt edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym
w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie

 

 • Wartość ogólna zadania – 25.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 22.450,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 2.550,00 zł

 

Wychowankowie IPS 3 - w ramach realizacji projektu, zrealizują takie zadania, jak: zajęcia o tematyce ekologicznej, wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Gajówki „Pilica”, Elektrowni Wiatrowej na Górze Kamieńsk i ośrodka Wawrzkowizna, konkursy – „Niezwykły instrument muzyczny”, „Zachwycająca przyroda – fauna i flora Polski”, „Mali ekolodzy”, a także imprezie rodzinnej pt. „Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku” oraz w paradzie z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi pn. „Znamy zasady jak wyrzucać elektryczne odpad”.

 

 

7. „Nasza Planeta Ziemia- projekt edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 5

w Bełchatowie”

 • Wartość ogólna zadania – 27.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 24.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 3.000,00 zł

 

W ramach projektu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 m.in. wezmą udział w terenowych zajęciach ekologicznych. Uczestnicy programu wyjadą bowiem na wycieczki – do Zabytkowej Kopalni Srebra, sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, ZOO Safari w Borysowie oraz Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim i Skansenu Rzeki Pilicy. Dzieci i młodzież weźmie także udział w konkursie plastycznym „Jestem mieszkańcem Ziemi”, kreatywności „Śmieciowa moda” i wiedzy ekologicznej „Ekoludki”. Warto dodać, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne – wśród nich zestaw interaktywny, mapy i książki.

 

 

8. Zagospodarowanie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego nr 8
w Bełchatowie – zadanie z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu

 

 • Wartość ogólna zadania – 18.400,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 14.400,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 4.000,00 zł

 

Pozyskane środki przedszkole nr 8 wykorzysta na szereg prac związanych z zagospodarowanie terenu wokół swojej placówki. Wśród zaplanowanych zadań m.in. są: pielęgnację dorosłego drzewostanu, posadzenie drzew liściastych (15 sztuk) i krzewów (139 sztuk) wzdłuż ogrodzenia oraz wykonanie nasadzeń pasa kwitnących krzewów przy wejściu głównym.

 

 

9. „EKOPRACOWNIA MICKIEWICZ w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie”

 

 • Wartość ogólna zadania – 33.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 27.200,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa - 5.800,00 zł

 

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących po raz kolejny angażuje się w ekologiczne działania. Tym razemMickiewiczprzygotował projekt, w ramach którego ma powstać ekopracowania. Planuje się, że sala będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt multimedialnym.in. tablice interaktywne, projektor, laptop czy wizualizer. W ramach projektu ma być także zakupione wyposażenie klasopracowni (szafy, ławek, biurka, tablicy ścieralnej i rolet) oraz samo odnowienie pomieszczenia - np. malowanie. Ponadto uczniowie wezmą udział w konkursach ekologicznych, wycieczkach i programach.

 

 

10.  Ekomaluch w ogrodzie – projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Bełchatowie”

 

 • Wartość ogólna zadania – 19.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi – 17.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa – 2.000,00 zł

 

Zadanie podzielone zostało na sześć eko działań realizujących zajęcia dydaktyczne, ekologiczne zabawy badawcze, wycieczki, konkursy i zabawy plenerowe. Oprócz pomocy edukacyjnych do zajęć dydaktycznych (puzzle, mikroskop, megalupa, torba małego ogrodnika) zakupiona zostanie wiata edukacyjna. Zaplanowano dwie wycieczki: do Szkółki Leśnej Borowina w Nadleśnictwie Bełchatów oraz do Ogrodu Botanicznego w Łodzi i dwa konkursy tematyczne: plastyczno – techniczny „Kwiat Eko – Malucha” oraz konkurs wiedzy przyrodniczej „Bełchatów – dom zwierząt, drzew i kwiatów”.

 

 

11. Projekt edukacji ekologicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie pod nazwą „Eksperymentarium ekologiczne”.

 

 • Wartość ogólna zadania – 20.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi – 17.000,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa – 3.000,00 zł

 

Program „Eksperymentarium ekologiczne” adresowany jest do dzieci 3 – 6 letnich uczęszczających do PS nr 9. Zaplanowane do realizacji zagadnienia dotyczą pięciu zadań w kolejnych stacja: Laboratorium małego badacza, Las i jego mieszkańcy, Czyste powietrze wokół nas, Woda źródłem życia oraz Podróże małych ekologów. Wychowankowie Przedszkola biorą udział w pięciu wycieczkach: do Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego w Łodzi, Arboretum w Rogowie, Rezerwatu Leśnego „Łuszczanowice” oraz Szkółki Leśnej Borowiny i w czterech tematycznych konkursach. W ramach realizacji zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do utworzenia laboratorium małego badacza, sprzęt audiowizualny, rośliny i kwiaty.

 

 

12.  Urządzenie terenu zielonego wokół Przedszkola samorządowego nr 2 w Bełchatowie

Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie pod nazwą „Eksperymentarium ekologiczne”.

 

 • Wartość ogólna zadania – 18.255,00 zł
 • Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi – 14.255,00 zł
 • Wartość dofinansowania z Urzędu Miasta Bełchatowa – 4.000,00 zł

 

Projekt zagospodarowania przewiduje wykonanie prac w zakresie: cięć pielęgnacyjnych drzew, krzewów i żywopłotów, uzupełnienia nasadzeń krzewów, krzewinek i pnączy na przedszkolnym placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń przy wejściu głównym i służbowym,
a także w zakresie korowania powierzchni wokół roślin.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl