Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Nasze przygody z małą kropelką wody” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 5im. Jana Brzechwy.

Wartość ogólna zadania wynosi 34 409,00 zł z czego:

- 29 909,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 4 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci, nabywanie właściwych postaw wobec przyrody i ochrony środowiska.

Realizacja zadania przewiduje zajęcia edukacyjne, akcje ekologiczne, wycieczki, warsztaty terenowe, konkursy ekologiczne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 30.06.2021 roku.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 2 „Akademia Bolka i Lolka” w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Po co komu woda ?” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Wartość ogólna zadania wynosi 20 000,00 zł z czego:

- 17 600,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 2 400,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowania rolą wody w przyrodzie, uświadamianie jak ważna jest dla zrównoważonego rozwoju ochrona zasobów wodnych Ziemi.

W ramach projektu odbędą się wycieczki, warsztaty edukacyjne oraz przeprowadzone liczne konkursy.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 30.06.2021 roku.

  

www.zainwestujwekologie.pl

wfosPrzedszkole Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie uzyskało dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Ziemię kochamy, o jej zasoby dbamy – twórcza edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Pod Topolą
w Bełchatowie”.

Wartość ogólna zadania wynosi 30 000,00 zł z czego:

- 25 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest zapoznanie dzieci z przyrodą oraz z jej zjawiskami poprzez aktywny i bezpośredni z nią kontakt.

W ramach projektu odbędą się wycieczki, warsztaty edukacyjne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne związanych z edukacją ekologiczną oraz przeprowadzone liczne konkursy.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2019 roku do 30.06.2021 roku.

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie uzyskała dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie pracowni pn. „Śladami przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 54 998,00 zł z czego:

- 49 498,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.01.2020 roku do 31.07.2020 roku.

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Tlen” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 45 850,00 zł z czego:

- 40 850,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio
z edukacją ekologiczną, monitora interaktywnego, projektora multimedialnego.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 13.01.2020 roku do 29.05.2020 roku.

  

www.zainwestujwekologie.pl

wfosSzkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie:

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko – Trójka – Laboratorium przyrodnicze” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

 Wartość ogólna zadania wynosi 47 000,00 zł z czego:

- 42 000,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

- 5 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Realizacja projektu polega na modernizacji i doposażeniu ekopracowni poprzez zakup elementów wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio 

z edukacją ekologiczną, laptopa, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, głośników.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 02.01.2020 roku do 22.08.2020 roku.

www.zainwestujwekologie.pl

SP3 plac zabaw 7719Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2019 uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie: „Utworzenie placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie na bazie placu zabaw”.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 92 960,00 zł z czego:

  • - 50 000,00 złpochodzi z dotacji
  • - 42 960,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Celem projektu jest utworzenie placu rekreacyjno – sportowego na bazie byłego placu zabaw. Realizacja zadania polega na położeniu nawierzchni spełniającej warunki bezpieczeństwa dzieci, zamontowaniu urządzeń rekreacyjno – sportowych, tj: bujak, kładka sprawnościowa, zręcznościowy plac oraz przeplotnia.

Nowy plac rekreacyjno - sportowy pozwoli dzieciom aktywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu.

wfosSzkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2018 uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogrodowe ekoprzygody” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

Wartość ogólna zadania wynosi 48 000,00 zł z czego:

- 43 200,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

-   4 800,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Realizacja projektu polega na utworzeniu ogródka dydaktycznego poprzez zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego tj. zegar słoneczny, stacja meteorologiczna, stacja pogodowa, domek dla owadów, gry dydaktyczne oraz zakup roślin m.in. krzewów i bylin.

WFOŚZespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie w roku 2018 uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Co w trawie piszczy” przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie.

Wartość ogólna zadania wynosi 35 000,00 zł z czego:

- 31 500,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi

-   3 500,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa

Realizacja projektu polega na utworzeniu ogródka dydaktycznego poprzez zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego oraz zakup krzewów, bylin i drzew.

logotypy

Realizatorem Projektu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy
z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.

Wartość projektu to 725 283,74 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 616 491,17 zł, ze środków Budżetu Państwa – 58 022,71 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.11.2018 r. – 30.06.2020 r. obejmuje 363 uczniów kl. I-VIII
i 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej
nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.

foto

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2018 uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program edukacji ekologicznej pn. „Oddech dla Bełchatowa” realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl