Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu
Przedszkole Samorządowe nr 2 „Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie” w roku 2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wkoło – aktywna edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie”  

Przedszkole Samorządowe nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie w roku 2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Przedszkolak badaczem i odkrywcą – tajemnice w powietrzu, w wodzie i na ziemi” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Toplą” w Bełchatowie. 

W ramach  konkursu „Nasza Eko-pracownia” Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie w roku 2017 uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące realizacji projektu pn.: Utworzenie ekopracowni pn. „Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie.         

Miasto Bełchatów w roku 2017 w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych w ramach procesu kształcenia integracyjnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów”. 
 
Wartość ogólna projektu wyniosła 144 800,00 zł
- 72 000,00 zł pochodzi z dotacji z PFRON
- 72 800,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa
 
W ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w ramach procesu kształcenia integracyjnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów” Miasto Bełchatów zakupiło samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.
W roku 2017 w ramach programu uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa nr 9 wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 uzyskała z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w wysokości 12 000,00 zł. W ramach programu szkoła zakupiła 939 książek do biblioteki. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 3 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 15 000,00 zł. 
W roku 2016 w ramach uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” cztery szkoły w Bełchatowie uzyskały z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych  niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

PS 8 to kolejne bełchatowskie przedszkole z grantem na edukację ekologicznąKolejne bełchatowskie przedszkole zdobyło grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mowa o Przedszkolu Samorządowym nr 8, które na realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej dostało 12 tys. 750 złotych, ponad 2 tys. złotych z kolei dołożyło miasto. Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na warsztaty i zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne i zakup pomocy edukacyjnych.


Jak przekonuje Renata Karczewska, dyrektor PS 8, placówka od wielu lat aktywnie realizuje programu ekologiczne, które mają na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska.

PS 1 dostało 23 tys. zł na edukację ekologicznąPrzedszkole Samorządowe nr 1 to kolejna placówka, która zdobyła grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017 / 2018”. Pieniądze z funduszu i środki z miejskiego budżetu, w sumie 23 tys. złotych, przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i zajęcia terenowe oraz organizację konkursów przyrodniczych.


„Przedszkolak badaczem i odkrywcą – tajemnice w powietrzu, w wodzie i na ziemi” to program, który w bieżącym roku szkolnym realizowany jest w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie. Jego główne cele to przede wszystkim rozwinięcie w najmłodszych aktywności poznawczej, kształtowanie postaw proekologicznych i poszerzenie wiedzy przyrodniczej.

SP 2 pozyskało 20 tys. zł na edukację ekologiczną17 tys. złotych trafiło do Przedszkola Samorządowego nr 2. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i środkom z miejskiego budżetu placówka prowadzi aktywną i wielopłaszczyznową edukację ekologiczną.


Jak rozbudzić w dziecku potrzebę kontaktu z przyrodą, zapoznać je ze znaczeniem powietrza dla życia roślin, zwierząt i ludzi oraz wykształcić w nim nawyki dbania o środowisko lokalne? PS nr 2 realizuje ambitny projekt pn. „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wkoło – aktywna edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym  nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie”.

SP 12 ma nową ekopracownięUczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego korzystają już z nowej ekopracowni. Do dyspozycji mają między innymi tablicę interaktywną i wizualizer.


W ramach projektu o nazwie „Utworzenie ekopracowni pn. Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie” zmodernizowana została istniejąca wcześniej sala przyrodnicza. Pomalowano ściany, zamontowano nowoczesne oświetlenie typu LED a w oknach zawieszono rolety. Ponadto szkoła kupiła nowe krzesła, stoliki, meble, tablice oraz rolety i stojaki do przechowywania map i plansz.

Ekopracownia jest w pełni wyposażona i nowoczesna, wszystko dzięki wyposażeniu jej w tablicę interaktywną, laptopa i wizualizera. Jak mówi Renata Oleszczyk, wicedyrektor SP 12, dzięki tym wszystkim inwestycjom przed uczniami otworzył się nowy etap nauki.

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w 2016 roku uzyskał dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu edukacji ekologicznej dla uczniów („Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2016/2017”).

 

Projekt bełchatowskiego Mickiewicza pn. „Zrównoważone działania w środowisku warunkiem dalszego rozwoju regionu” ma poszerzyć wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. Jego celem jest kształtowanie właściwych zachowań w środowisku, w tym zachowań prozdrowotnych, a także zaktywizowanie młodzieży, rodzin uczniów i całej społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska oraz dbałości o prawidłowy rozwój i stan zdrowia własnego organizmu.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl