Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

SP 12 ma nową ekopracownięUczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego korzystają już z nowej ekopracowni. Do dyspozycji mają między innymi tablicę interaktywną i wizualizer.


W ramach projektu o nazwie „Utworzenie ekopracowni pn. Zielona pracownia w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie” zmodernizowana została istniejąca wcześniej sala przyrodnicza. Pomalowano ściany, zamontowano nowoczesne oświetlenie typu LED a w oknach zawieszono rolety. Ponadto szkoła kupiła nowe krzesła, stoliki, meble, tablice oraz rolety i stojaki do przechowywania map i plansz.

Ekopracownia jest w pełni wyposażona i nowoczesna, wszystko dzięki wyposażeniu jej w tablicę interaktywną, laptopa i wizualizera. Jak mówi Renata Oleszczyk, wicedyrektor SP 12, dzięki tym wszystkim inwestycjom przed uczniami otworzył się nowy etap nauki.

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w 2016 roku uzyskał dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu edukacji ekologicznej dla uczniów („Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2016/2017”).

 

Projekt bełchatowskiego Mickiewicza pn. „Zrównoważone działania w środowisku warunkiem dalszego rozwoju regionu” ma poszerzyć wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. Jego celem jest kształtowanie właściwych zachowań w środowisku, w tym zachowań prozdrowotnych, a także zaktywizowanie młodzieży, rodzin uczniów i całej społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony środowiska oraz dbałości o prawidłowy rozwój i stan zdrowia własnego organizmu.

Publiczne Gimnazjum nr 5 z oddziałami integrayjnymi im M. Kopernika w Bełchatowie w roku 2016 uzyskało od WFOŚiGW w Łodzi dotację na dofinansowanie Zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie” Nasza Eko-pracownia.

 

Projekt pn. "Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie"  obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie w roku 2016 uzyskał od WFOŚiGW w Łodzi dotację na dofinansowanie Zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Myślę logicznie i działam ekologicznie” Nasza Eko-pracownia.

 

Projekt pn.: "Myślę logicznie i działam ekologicznie" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Realizacja projektów konkursowych z dziedziny edukacji ekologicznej roku pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

grafika

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. Jak zgodnie twierdzą dyrektorzy i nauczyciele projekty ekologiczne realizowane w poszczególnych placówkach oświatowych wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w maluchach poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. 

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. W roku 2012 projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowało 10 miejskich szkół i przedszkoli. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło ponad 212 tys. zł. Wkład własny, w wysokości ponad 36 tys. zł, zabezpieczyło Miasto Bełchatów. „Projekty ekologiczne realizowane przez nasze placówki oświatowe wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w nich poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej – podsumowuje  Janusz Mękarski, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl