Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Publiczne Gimnazjum nr 5 z oddziałami integrayjnymi im M. Kopernika w Bełchatowie w roku 2016 uzyskało od WFOŚiGW w Łodzi dotację na dofinansowanie Zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie” Nasza Eko-pracownia.

 

Projekt pn. "Zielona pracownia w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie"  obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie w roku 2016 uzyskał od WFOŚiGW w Łodzi dotację na dofinansowanie Zadania dotyczącego realizacji Projektu pn.: „Myślę logicznie i działam ekologicznie” Nasza Eko-pracownia.

 

Projekt pn.: "Myślę logicznie i działam ekologicznie" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

Realizacja projektów konkursowych z dziedziny edukacji ekologicznej roku pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” dofinansowanych w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

grafika

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. Jak zgodnie twierdzą dyrektorzy i nauczyciele projekty ekologiczne realizowane w poszczególnych placówkach oświatowych wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w maluchach poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. 

Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto chętnie angażują się w konkursy organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim przedsięwzięciom przedszkola i szkoły mogą pozyskać dofinansowania na realizację programów ekologicznych. W roku 2012 projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowało 10 miejskich szkół i przedszkoli. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło ponad 212 tys. zł. Wkład własny, w wysokości ponad 36 tys. zł, zabezpieczyło Miasto Bełchatów. „Projekty ekologiczne realizowane przez nasze placówki oświatowe wzbudzają ciekawość u dzieci, pozwalają im poznawać świat, a jednocześnie kształtują w nich poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej – podsumowuje  Janusz Mękarski, Wiceprezydent Miasta Bełchatowa.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl