Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Najmłodsi studenci mają już indeksy. Będą studiować filologię polską z dziennikarstwem i historię. 12 października zaczynają się pierwsze zajęcia Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Spóźnialscy wciąż jeszcze mogą się zapisać. W tym roku w programie jest filologia polska z dziennikarstwem i historia.

 

Inauguracja roku akademickiego odbyła się 10 października w Miejskim Centrum Kultury. Indeksy odebrało ponad 30 studentów pierwszego roku. Dołączyli do dzieci, które rozpoczęły drugi rok zajęć (uniwersytet działa w cyklu dwuletnim). - Chcemy połączyć naukę z rozwijaniem pasji, ale także z dobrą zabawą, przekazać nie tylko wiedzę historyczną, czy z zakresu filologii polskiej oraz dziennikarstwa , ale także zasady funkcjonowania wyższych uczelni – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Jak dodaje, mali studenci radzą sobie genialnie i z wielką radością przychodzą na zajęcia.

 

Zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy z filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb., członkowie Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego, a także pracownicy bełchatowskiej biblioteki i Muzeum Regionalnego. Pierwsze zajęcia z historii odbędą się 12 października, filologia rozpocznie 14 października.

 

Uniwersytet Pierwszego Wieku to pierwsza tego typu „uczelnia” w Bełchatowie. Powstała dzięki współpracy, którą dwa lata temu prezydent Mariola Czechowska nawiązała z piotrkowską uczelnią i bractwem.

 

- Współpraca między Filią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie filią  a Urzędem Miasta Bełchatowa jest wręcz wzorcowa, taka, jaką każda uczelnia mogłaby sobie wymarzyć – mówi Jacek Bonarek, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim i prezes Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego, które objęło uniwersytet opieką merytoryczną. – Jednym z najważniejszych jej punktów jest oferta dla najmłodszych   . Uczelnia musi odgrywać także rolę animatora kultury. Nie może tego zrobić sama, poza samorządami. Wydaje się, ze samorząd bełchatowski zrozumiał, że jest to obopólna korzyść.

 

Jak podkreśla dziekan, studia mają pokazać, że historia nie jest obecnie czymś, co ogranicza się do wkuwania na pamięć dat, czy nazwisk panujących, ale że jest krynicą wiedzy, z której czerpiemy i budujemy teraźniejszość. - Druga, bardzo ważna sprawa to kształcenie postaw prospołecznych, pokazanie, że ludzie mogą mieć różne poglądy na tę samą sprawę i można dyskutować, ale w sposób mądry, sine ira et studio – bez gniewu i zapalczywości – dodaje dziekan Jacek Bonarek

 

Inauguracja roku akademickiego była odwzorowaniem tego typu uroczystości na prawdziwej uczelni. Było ślubowanie, uroczyste wręczenie indeksów i hymn ,,Gaudeamus Igitur”, który zaśpiewał chór Pasjonata. Wykład inauguracyjny wygłosił Janusz Budziński, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych. Mali studenci dostali od prezydent Marioli Czechowskiej edukacyjną bajkę o Franku, wydaną przez urząd miasta. W części artystycznej wystąpiła grupa Ye!denaście.

 

Szczegóły na temat naboru i zajęć na Uniwersytecie Pierwszego Wieku na stronach Muzeum Regionalnego i miejskiej biblioteki.

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl