Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryWniosek pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z...

Wniosek pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną w Bełchatowie”

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

 

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa III Transport

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Cel główny projektu: Zwiększenie wykorzystania transportu publicznego na terenie miasta Bełchatowa.

Okres realizacji projektu 21.02.2019r. – 30.06.2021r.

Wartość projektu: 7 072 377,01 zł

Wysokość dofinansowania: 4 782 780,20 zł – 95 %

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
1. Budowa budynku węzła wraz z wiatą.
2. Budowa parkingu z przeznaczeniem na P&R.
3. Przebudowa parkingu z przeznaczeniem na P&R.
4. Remont istniejących nawierzchni dróg.
5. Budowa ciągów komunikacyjnych służących wyłącznie pojazdom komunikacji zbiorowej.
6. Budowa ścieżki rowerowej.
7. Budowa i remont chodników.
8. Zakup i montaż stojaków rowerowych, ładowarki dla autobusów elektrycznych.
9. Zakup i montaż 3 parkometrów.
10. Dostawa i montaż 2 tablic informacji pasażerskiej.

Głównym efektem realizacji niniejszego projektu jest powstanie budynku węzła przesiadkowego, 106 miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”, 7 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”, ścieżka rowerowa o długości 0,054 km.