Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

BANER WOTKAC

 

Miasto Bełchatów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi pilotażowo wprowadził możliwość składania ofert w Generatorze Witkac.

Jak utworzyć konto w systemie Witkac.pl

Szczegółowa Instrukcja dostępna (tutaj)

Jak wypełnić wniosek w Generatorze Witkac?

Ofertę składa się elektronicznie przez Generator wniosków Witkac - witkac.pl.
Następnie wydrukowane i podpisane papierowe potwierdzenie złożenia oferty zanosi się do Urzędu Miasta Bełchatowa do Kancelarii lub bezpośrednio do Wydziału Spraw Społecznych. Rozpatrywane są tylko wnioski złożone przez witkac.pl, do których złożono papierowe potwierdzenia.
W trybie „Małych grantów” nabór jest ciągły, czyli można złożyć ofertę w każdym momencie, jednak wnioski są rozpatrywane wtedy, gdy są dostępne środki finansowe.
W trybie otwartego konkursu ofert ofertę składamy w terminie i na zasadach wynikających z ogłoszenia


Instrukcja ogólna obsługi kreatora składania ofert dostępna (tutaj).

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl