Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościGUS: ankieterzy zbadają gospodarstwa rolne

GUS: ankieterzy zbadają gospodarstwa rolne

Badanie prowadzone jest cyklicznie dwa razy w rokuBadanie prowadzone jest cyklicznie dwa razy w roku

 

Urząd Statystyczny informuje, że do końca stycznia na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

 

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne.

Informacje pozyskane w trakcie badania są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

 

Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są w materiałach poniżej.

 

Plakat dot. badania AKRPlakat dot. badania AKR

 

Ulotka dot. badania AKRUlotka dot. badania AKR

 

mat. pras. GUS