Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W dniu 12.09.2013 r. Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 złożyła ofertę realizacji zadania p.n. „Słyszę” akcja przesiewowego badania słuchu u dzieci, które planowane jest do realizacji w okresie od 1.10.2013 r. do 26.11.2013 r. w formie powierzenia przez Miasto Bełchatów. Oferta złożona została na podstawie przepisów działu II rozdziału II Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Skan oferty

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl