Drukuj

W dniu 12.09.2013 r. Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 24 złożyła ofertę realizacji zadania p.n. „Słyszę” akcja przesiewowego badania słuchu u dzieci, które planowane jest do realizacji w okresie od 1.10.2013 r. do 26.11.2013 r. w formie powierzenia przez Miasto Bełchatów. Oferta złożona została na podstawie przepisów działu II rozdziału II Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Skan oferty