Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  Celem głównym Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z Miastem. Program ma na celu w szczególności: zwiększenie aktywności bełchatowian w celu pełniejszego zaspokajania działań na rzecz mieszkańców Miasta; wzmocnienie potencjału oraz pozycji organizacji pozarządowych; stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych lub ogółu mieszkańców; integrację podmiotów realizujących zadania publiczne; współpracę z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu polityk (strategie, programy, plany) na możliwie wczesnym etapie ich powstawania.

 

 Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 21 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. Propozycje, uwagi, opinie można składać pisemnie w okresie trwania konsultacji społecznych na formularzu konsultacji społecznych, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 1, pok. 410) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 wraz z załącznikami zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.

 

Loading...

 

Loading...

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl