Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

P r o t o k ó ł

sporządzony dnia 5 listopada 2020 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Dnia 21 października 2020 roku zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych ( Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa w dniu ogłoszenia konsultacji społecznych. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia był projekt Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 oraz formularz konsultacji społecznych.

Konsultacje odbyły się od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku.

Konsultacjom nadano formę przyjmowania opinii i uwag do projektu w/w Programu na piśmie z wykorzystaniem formularza – możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa : www.belchatow.pl /.

Opinie należało złożyć do Wydziału Spraw Społecznych w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 pok.410) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna opinia
do powyższego projektu Programu ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z treścią w/w zarządzenia konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach z uwagi na to, iż zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych.

 

Bełchatów, 2020-11-05.

Załączniki:
Download this file (protokol.doc)Protokół[ ]34 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl