Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazuje w załączeniu obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 1204,2020, znak: AB.6740.8.6.2020.5.PTK.MBk_dla inwestycji pn.
I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, od kilometra 0+000,00 do kilometra 0+438,19 o długości 405 metrów, II. Rozbudowa drogi powiatowej nr P1933E ul. Okrzei w Bełchatowie, o długości 106,56 metrów, w zakresie:


1. budowy drogi gminnej obejmującej budowę jezdni,
2. budowy obustronnego chodnika,
3. rozbudowy drogi powiatowej obejmującej rozbudowę jezdni,
4. przebudowy ścieżki rowerowej,
5. przebudowy ciągu pieszo-rowerowego,
6. budowy 12 zjazdów indywidualnych,
7. budowy 1-ego zjazdu publicznego,
8. przebudowy 2 zjazdów indywidualnych,
9. budowy mostu nad rzeką Rakówką,
10. budowy sieci kanalizacji deszczowej,
11. budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
12. budowy sieci wodociągowej,
13. budowy sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego,
14. przebudowy sieci elektrycznej oświetlenia parku,
15. przebudowy sieci elektrycznej SN,
16. przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
17. budowy włączenia w ul. Kopeckiego (przebudowa drogi gminnej – ul. Kopeckiego),
18. rozbiórki sieci wodociągowej,
19. rozbiórki sieci kanalizacji deszczowej,
20. rozbiórki sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego,
21. rozbiórki elementów BRD (elementy mostu).
miasto Bełchatów, obręb 13 i 10.
Działki istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegające
podziałowi):
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 211/1.
Działki istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegające
podziałowi):
Powiat Bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 211/3.
Działki w liniach rozgraniczających teren inwestycji w całości przechodzące pod pas drogowy (droga powiatowa):
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 210/1, 223/2.
Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogi gminnej wymagające zatwierdzenia projektów
podziału (poszerzenie pasa drogowego): Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 244/2 (244/4*, 244/3), 73/5 (73/6*, 73/7), 75/3 (75/8*, 75/9), 80/3 (80/4*, 80/5), 81/3 (81/4*, 81/5), 82/3 (82/4*, 82/5), 43 (43/2*, 43/1), 44 (44/1*, 44/2), 113 (113/2*, 113/1, 113/3), 116/3 (116/5*, 116/4, 116/6), 192 (192/2*, 192/1, 192/3), 193 (193/2*, 193/1, 193/3), 194 (194/2*, 194/1, 194/3), 195 (195/2*, 195/1, 195/3), 196 (196/2*, 196/1, 196/3), 197 (197/2*, 197/1, 197/3), 198 (198/2*, 198/1, 198/3), 199 (199/2*, 199/1, 199/3), 200 (200/2*, 200/1, 200/3), 201 (201/2*, 201/1, 201/3), 202 (202/2*, 202/1, 202/3), 203 (203/2*, 203/1, 203/3), 204 (204/5*, 204/4, 204/6), 205 (205/13*, 205/14), 205/5 (205/15*, 205/16), 205/7 (205/18*, 205/17), 205/8 (205/19*, 205/20), 206/1 (206/7*, 206/6), 207/1 (20776*, 207/5). Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogi powiatowej nr P1933E wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego):

Powiat belchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 223/4 (223/6*, 223/5).
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 10, dz. nr ewid.: 626/1 (626/12*, 626/11), 627/1 (627/4*, 627/3), 628/5 (628/11*, 628/10).
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla rozbiórki sieci kanalizacji deszczowej:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 75/3 (75/8*), 80/3 (80/4*), 43 (43/2*), 44 (44/1*), 113 (113/2*).

Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 10, dz. nr ewid.: 211/1, 210/1.
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla rozbiórki sieci elektrycznej oświetlenia terenu:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.:75/3 (75/8*).
Powiat betchatowski, miasto Bełchatów, obr, 10. dz. nr ewid.: 211/1, 628/5 (628/11 *).
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla rozbiórki urządzeń BRD:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 10, dz. nr ewid.: 211/1, 210/1.
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla przebudowy urządzeń wodnych:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 44 (44/1*), 113 (113/2*), 116/3 (116/5*), 192 (192/2*).
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla budowy i przebudowy zjazdów:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 244/2 (244/4*), 73/5 (73/6*), 75/3 (75/8*), 80/3 (80/4*), 81/3 (81/4*), 198 (198/2*), 199 (199/2*), 200 (200/2*), 201 (201/2*), 204 (204/5*), 205/7 (205/18*), 205/8 (205/19*), 206/1 (206/7*), 207/1 (207/6*), 223/4 (223/6*), 211/3, 211/1.
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla budowy sieci kanalizacji deszczowej:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 244/2 (244/4*), 73/5 (73/6*), 75/3 (75/8*), 80/3 (80/4*), 81/3 (81/4*), 82/3 (82/4*), 44 (44/1*), 193 (193/2*), 194 (194/2*), 195 (195/2*), 196 (196/2*), 197 (197/2*), 198 (198/2*), 199 (199/2*), 200 (200/2*), 201 (201/2*), 202 (202/2*), 203 (203/2*), 204 (204/5*), 205/4 (205/13*), 205/5 (205/15*), 205/8 (205/19*), 206/1 (206/7*), 207/1 (207/6*), 211/1, 210/1.
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
Powiat bełchatowski, miasto Belchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 199 (199/2*), 200 (200/2*), 201 (201/2*), 202 (202/2*), 203 (203/2*), 204 (204/5*), 205/4 (205/13*), 205/5 (205/15*), 205/8 (205/19*).
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla budowy sieci wodociągowej:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 244/2 (244/4*), 73/5 (73/6*), 75/3 (75/8*), 43 (43/2*), 44 (44/1 *), 113 (113/2*), 116/3 (116/5*), 192 (192/2*), 193 (193/2*), 194 (194/2*), 195 (195/2*), 196 (196/2*), 197 (197/2*), 198 (198/2*), 199 (199/2*), 200 (200/2*), 201 (201/2*), 202 (202/2*), 203 (203/2*), 204 (204/5*), 205/4 (205/13*), 205/7 (205/18*), 205/8 (205/19*), 206/1 (206/7*), 207/1 (207/6*), 211/1, 210/1.
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 10, dz. nr ewid.: 627/1 (627/4*).
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla budowy sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 244/2 (244/4*), 73/5 (73/6*), 75/3 (75/8*), 80/3 (80/4*), 81/3 (81/4*), 44 (44/1*), 113 (113/2*), 116/3 (116/5*), 192 (192/2*), 193 (193/2*), 194 (194/2*), 195 (195/2*), 196 (196/2*), 197 (197/2*), 198 (198/2*), 199 (199/2*), 200 (200/2*), 201 (201/2*), 202 (202/2*), 203 (203/2*), 204 (204/5*), 205/5 (205/15*), 205/8 (205/19*), 206/1 (206/7*), 207/1 (207/6*), 211/1, 210/1.
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 10, dz. nr ewid.: 626/1 (626/12*), 627/1 (627/4*), 628/5 (628/11*).
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla przebudowy sieci elektrycznej oświetlenia parku:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz, nr ewid.: 75/3 (75/8*), 43 (43/2*).
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla przebudowy sieci elektrycznej SN: Powiat
bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 75/3 (75/8*), 80/3 (80/4*), 81/3 (81/4*), 82/3 (82/4*), 44 (44/1*).
Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla przebudowy sieci telekomunikacyjnej:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 207/1 (207/6*), 211/1, 210/1.
Działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone:
Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz. nr ewid.: 193 (193/3), 192 (192/3), 116/3 (116/6), 113 (113/3), 44 (44/2), 116/3 (116/4), 113 (113/1), 43 (43/1), 244/1, 69/10, 69/18, 70/7, 73/4, 75/2, 75/6.
Działki objęte inwestycją, w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji, stanowiące tereny wód płynących lub tereny linii kolejowych, położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

Powiat bełchatowski, miasto Bełchatów, obr. 13, dz, nr ewid.: 114.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Starosta Bełchatowski informuje:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie jest: Starosta
Bełchatowski.
2. Inspektorem ochrony danych jest Bogdan Stachowicz, dane kontaktowe: Bełchatów ul. Pabianicka 26 budynek B pok.21, adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,zawartych umów oraz na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisu prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, przy czym dane te mogą być przetwarzane tylko w celu i zakresie, w jakim zostały
pozyskane.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu: a) wypełnienia zadań realizowanych przez urząd, na podstawie przepisów prawa. b) realizacji zawartych umów, w zakresie niezbędnym do realizacji umów c) zgody udzielonej przez osobę,
której dane dotyczą, w zakresie i celu przez nią określonym.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów, i w zakresie określonym tymi przepisami (np. Ustawy o dostępie do informacji publicznej)
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady archiwizacji i przechowywania
dokumentów urzędowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do “żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane
dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Urząd nie profiluje danych w rozumieniu Rozporządzenia.

 

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie[ ]491 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl