Drukuj

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 - 2024. Głównym celem programu jest Tworzenie warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

W związku ze zdiagnozowanymi problemami przyjęto następujące cele szczegółowe: zapewnienie rodzinom z dziećmi stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego, wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, zapewnienie dziecku pobytu w pieczy zastępczej oraz wsparcie rodziny biologicznej na rzecz powrotu dziecka oraz podniesienie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny oraz integracja działań podmiotów w tym obszarze.


Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 9 listopada 2021 r. Propozycje, uwagi, opinie można składać pisemnie w okresie trwania konsultacji społecznych na formularzu konsultacji społecznych, w Punkcie Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w godzinach pracy Urzędu, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Spraw Społecznych, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Bełchatowa na lata 2022 – 2024 wraz z załącznikami zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.