Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaMiasto inwestuje w rozwój nauczycieli

Miasto inwestuje w rozwój nauczycieli

Wszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne m.in. z podstawą programowąWszystkie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą być zgodne m.in. z podstawą programową

 

Miejscy nauczyciele będą podnosić swoje kwalifikacje. Pomoże im w tym miasto, które w 2023 roku właśnie na doskonalenie zawodowe, przekaże do podległych szkół i przedszkoli prawie 400 tys. zł.

 

– Każdy chce mieć dobrze wyspecjalizowaną kadrę. My również. Cieszymy się, że nauczyciele sami chcą się doskonalić i rozwijać po to, żeby lepiej uczyć i spełniać się w roli pedagoga. A naszą rolą jako miasta, jest umożliwienie im tego w jak największym stopniu. Dlatego też zrealizujemy wszystkie wnioski, jakie na ten rok wpłynęły od dyrektorów bełchatowskich szkół i przedszkoli – podkreśla Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa odpowiedzialny m.in. za oświatę.

W tym roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli miasto zarezerwowało w budżecie ponad 367 tys. zł. Pracownicy miejskich placówek oświatowych mogą liczyć na dofinansowanie studiów magisterskich, licencjackich, podyplomowych – na taką formę dokształcania przeznaczonych zostanie niemal 79 tys. zł, z kolei na kursy kwalifikacyjne i doskonalące przewidziano ponad 274 tys. zł. Ponadto miasto dofinansuje koszty przejazdów oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych (łącznie na ten cel wydane zostanie 13 tys. zł).

Magistrat określił też priorytetowe kierunki, w jakich pedagodzy powinni się dokształcać. – Mamy wytyczne MEiN, jasne zapisy w Karcie Nauczyciela i wyniki egzaminów, pod uwagę bierzemy także podstawę programową oraz priorytety stawiane przez dyrektorów – tłumaczy wiceprezydent Łukasz Politański. W tym roku dofinansowanie będą studia i szkolenia dotyczące m.in. zapewnienia dzieci i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczania uwzględniającego potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, wykorzystywania metod aktywizujących oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, bezpieczeństwa cyfrowego oraz prowadzenia zajęć stymulujących rozwój umysłowy i fizyczny uczniów.

 

– Inwestując w nauczycieli inwestujemy w naszych uczniów. Dzięki temu, że nasi pedagodzy wciąż podnoszą swoją wiedzę – nie tylko przedmiotową, ale również tę dydaktyczną, metodologiczną, a do tego otwierają się na nowe nurty i alternatywne sposoby pracy z dziećmi, bełchatowska oświata stoi na bardzo dobrym poziomie – podsumowuje Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

ADA/AP