Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościJodek potasu – ważne informacje dla mieszkańców 

Jodek potasu – ważne informacje dla mieszkańców 

Miasto Bełchatów, ma zabezpieczony jodek potasu dla mieszkańcówMiasto Bełchatów, ma zabezpieczony jodek potasu dla mieszkańców

 

Aktualnie nie ma zagrożenia, a wszelkie podejmowane działania mają charakter wyłącznie prewencyjny. Miasto Bełchatów ma dla mieszkańców zabezpieczone tabletki jodku potasu na wypadek skażenia oraz plan ich dystrybucji. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze.

 
Miasto Bełchatów dysponuje wystarczającą ilością tabletek jodku potasu, chroniącego tarczycę przed promieniowaniem. W wypadku skażenia mieszkańcy, którzy chcą go pobrać dla siebie i swoich bliskich, powinni udać się do jednego z 24 punktów. Przyjęcie preparatu jest dobrowolne. W przypadku wystąpienia promieniowania liczy się czas. Najlepiej tabletki przyjąć w ciągu 2 godzin od momentu wykrycia przez służby skażenia, według zalecanej przez producenta dawki:

 

– Noworodki do 1 miesiąca życia – 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)

– Dzieci od 1 r.ż. do 3 lat – 1/2 tabletki (25 md jodu)

– Dzieci od 3 do 12 lat – 1 tabletka (50 mg jodu)

– Osoby powyżej 12 r., w tym kobiety w ciąży i karmiące – 2 tabletki (100 mg jodu)

 

Lista punktów, w których można nieodpłatnie otrzymać preparat:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Dąbrowskiego 11

2. Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Sienkiewicza 25

3. Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Lipowa 11

4. Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Szkolna 10

5. Szkoła Podstawowa nr 8 os. Dolnośląskie 112 a

6. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 os. Dolnośląskie 204 a

7. Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Budryka 7

8. Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Słowackiego 8

9. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 9 ul. Edwardów 5

10. III Liceum Ogólnokształcące, ul Edwardów 5

11. Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Paderewskiego 3

12. Przedszkole Samorządowe nr 4 os.1 Maja 8

13. Przedszkole Samorządowe nr 5 os. Dolnośląskie 222 a

14. Przedszkole Samorządowe nr 6 ul. W. Budryka 12

15. Urząd Miasta ul. Kościuszki 1

16. Urząd Miasta Bełchatowa (USC) ul. Czyżewskiego 7

17. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki 9

18. Filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Rynek Grocholski 6

19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 18

20. WOD. – KAN. ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9

21. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ul. Czyżewskiego 7

22. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Pabianicka 17/19

23. Powiatowe Centrum Sportu ul. Czpliniecka 96 (hala namiotowa lodowiska)

24. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66

 

 

Bełchatów wyposażony jest w system alarmowy. Na terenie miasta jest 13 syren. Warto zapamiętać, że modulacyjny sygnał nadawany przez 3 minuty informuje o ogłoszeniu alarmu, z kolei ciągły nadawany przez minutę odwołuje go.

 

ulotka informacyjna MSWiA 1Ulotka informacyjna MSWiA 1

 

ulotka informacyjna MSWiA 2Ulotka informacyjna MSWiA 2

 

Ulotka informacyjna MSWiA 3 Ulotka informacyjna MSWiA 3

 

Ulotka informacyjna MSWiA 4Ulotka informacyjna MSWiA 4