Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaKolejne awanse zawodowe nauczycieli

Kolejne awanse zawodowe nauczycieli

 

O awans na nauczyciela mianowanego w sesji letniej stara się 14 pedagogów miejskich placówekO awans na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej stara się 14 pedagogów miejskich placówek

Uczący w bełchatowskich szkołach i przedszkolach podnoszą swoje kwalifikacje. Po 2 latach i 9 miesiącach stażu zawodowego 14 pedagogów złożyło wniosek o przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Egzaminy zawodowe odbywać się będą w drugiej połowie lipca.

 

  

Tradycyjnie koniec roku szkolnego i początek wakacji to czas, kiedy nauczyciele domykają sprawy związane z awansem zawodowym. W tym roku o stopień nauczyciela mianowanego stara się 14 pedagogów pracujących w miejskich szkołach i przedszkolach. Wśród nich są m.in. nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy, a także historycy, angliści i wuefiści.

 

Wszyscy oni musieli najpierw odbyć staż zawodowy w placówkach, w których pracują. Zgodnie z ustawą „Prawo oświatowe” trwa on 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie nauczyciele realizowali przygotowany wcześniej plan rozwoju zawodowego. Pod okiem opiekuna stażu pogłębiali wiedzę, zdobywali nowe umiejętności i doświadczenie.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest bardzo ważne w każdej pracy, a w prowadzeniu zajęć z dziećmi ma to szczególne znaczenie. Rozwój zawodowy to nic innego jak odpowiedź na nowe metody i techniki wspomagające indywidualny rozwój uczniów, nabieranie umiejętności w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesności – mówi wiceprezydent Łukasz Politański i dodaje, że nauczyciele w naszych szkołach i przedszkolach przykładają dużą wagę do dokształcania się.

 

W lipcu nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy przystąpią do egzaminu, podczas którego po pierwsze przedstawią swój dorobek za okres stażu oraz omówią przykłady podejmowanych działań, a po drugie odpowiadać będą na pytania ekspertów i komisji. Ostatni z egzaminów zaplanowano na 25 lipca.

 

W bełchatowskich placówkach oświatowych przeważają nauczyciele dyplomowani i mianowani – w szkołach jest ich 81 proc., w przedszkolach – 64 proc. W roku szkolnym 2018/2019 pracowało w nich łącznie 518 nauczycieli dyplomowanych, 120 – mianowanych, 128 – kontraktowych i 52 – stażystów.

 

KZB