Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Książki można już wypożyczać, wizytę należy jednak wcześniej umówić telefonicznieKsiążki można już wypożyczać, wcześniej jednak wizytę w MiPBP należy umówić telefonicznie

 

Biblioteka i muzeum wznawiają swoją działalność. Decyzję o ich ponownym otwarciu dla mieszkańców prezydent Mariola Czechowska podjęła po tym, jak rząd ogłosił wprowadzenie drugiego etapu odmrażania gospodarki. Placówki są już gotowe, przeszły gruntowną dezynfekcję, opracowane zostały także nowe regulaminy korzystania z ich zasobów. Wypożyczać i oddawać książki można już od 13 maja, natomiast muzeum otworzy swoje drzwi 3 dni później - 16 maja.

 

 

Od 13 maja, po kilkutygodniowej przerwie, czytelnicy mogą znowu wypożyczać książki w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Wcześniej placówka musiała się do tego odpowiednio przygotować. - Biblioteka główna i wszystkie filie przeszły dezynfekcję. Po konsultacjach z panią prezydent Mariolą Czechowską i bełchatowskim sanepidem wdrożyliśmy procedury, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo zarówno czytelnikom, jak i bibliotekarzom. Opracowaliśmy również regulamin udostępniania zbiorów na czas ogłoszenia epidemii, który dostępny jest na naszej stronie internetowej, www.biblioteka.belchatow.pl – mówi dyrektor placówki Magdalena Forusińska.

 

Biblioteka pracować będzie w ograniczonym zakresie, będzie można jedynie wypożyczyć i oddać przeczytane już woluminy. Wypożyczenia możliwe będą jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. - Podjęliśmy decyzję o zamknięciu dostępu do regałów z książkami. Czytelnicy powinni wcześniej przygotować listę pozycji, które chcą wypożyczyć, a nasi bibliotekarze je przygotują – dodaje dyrektor Forusińska.

 


Korzystając z biblioteki, będzie trzeba przestrzegać kilku zasad m.in. limitu osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku i używania środków bezpieczeństwa osobistego. Jeśli chodzi o wspomniane limity wynoszą one odpowiednio: w bibliotece głównej – 4 osoby (po dwie na dział dziecięcy i dla dorosłych, z tym, że czytelnicy obsługiwani są pojedynczo), we wszystkich filiach – 1 osoba.

 


Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -13.00 i 14.00 – 17.00. Podczas godzinnej przerwy w gmachach przeprowadzana będzie dezynfekcja. W bibliotece, tak jak w innych miejscach użyteczności publicznej, obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. Wchodząc do budynku, należy także założyć rękawiczki lub użyć płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu.

 

 

Jeśli chodzi o zwrot książek, można oddawać je bez wcześniejszego umówienia z tyłu gmachu głównego, natomiast w filiach możliwe jest to jedynie w poniedziałki i środy, w pozostałe dni odbywać się będą natomiast wypożyczenia. Książki wracające od czytelników przejdą 7-dniową kwarantannę. Dopiero pot tym czasie będzie można je ponownie wypożyczyć. Pracownicy biblioteki apelują, byśmy samodzielnie nie dezynfekowali książek, gdyż przeprowadzenie tej procedury w nieodpowiedni sposób może skutkować zniszczeniem pozycji.


Ważne!


Wszyscy czytelnicy, którzy powinni oddać wypożyczone woluminy w czasie, kiedy biblioteka nie działała, nie muszą obawiać się kar. Termin zwrotu zostaje bowiem automatycznie przedłużony do 31 maja. Nie obowiązuje to jednak sytuacji, gdy książka powinna być oddana przed 24 marca, czyli dniem zamknięcia biblioteki.

 

Odwiedź Muzeum Regionalne

 

Podobnie, jak biblioteka, także Muzeum Regionalne ponownie otwiera swoje podwoje dla zwiedzających. Po dłuższej przerwie będziemy mogli odwiedzić Dwór Olszewskich już 16 maja podczas Nocy Muzeów. Wystawy stałe i czasowe mieszkańcy będą mogli natomiast podziwiać od poniedziałku 18 maja. - Czas przymusowego zamknięcia wykorzystaliśmy maksymalnie. Odnowiliśmy wnętrza, pomalowaliśmy ściany, część mebli przeszła renowację. Pozyskaliśmy także kilka nowych eksponatów, w tym młynek zbożowy oraz kierat. Jeśli ktoś nie wie, do czego służyło to urządzenia zwane także menażem, serdecznie zapraszamy, z przyjemnością wyjaśnimy – mówi dyrektor Muzeum Regionalnego Marek Tokarek.

 

>>> Bełchatowska Noc Muzeów

 


Po tym, jak rząd dał „zielone światło” do udostępnienia niektórych placówek kultury, dyrektor muzem odbył konsultacje z prezydentem miasta oraz sanepidem. Z powodu epidemii obcowanie z historią Bełchatowa odbywać się będzie więc na nieco innych zasadach, niż poprzednio. By zapewnić zwiedzającym maksymalne bezpieczeństwo, wdrożone zostały wszelkie zalecenia sanitarne oraz wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Muzeum działać będzie według nowego harmonogramu. I tak poniedziałki przeznaczone zostaną wyłącznie do pracy wewnętrznej, to znaczy odwiedzający nie będą wpuszczani. Natomiast od wtorku do piątku muzeum czynne będzie w godz. 10.00 – 15.00. Natomiast od 1 czerwca muzeum powróci do dyżurów niedzielnych, kiedy to eksponaty będzie można oglądać między godz. 12.00 a 16.00.

 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zwiedzających i pracowników, ograniczona zostaje liczba gości przebywających jednocześnie w muzeum. Uwzględniając metraż muzeum odwiedzać może 20 osób na parterze oraz 23 na piętrze. - Wyznaczyliśmy także trakty komunikacyjne, dzięki czemu zachowany będzie wymagany dystans społeczny między zwiedzającymi, czyli minimum 1,5 metra. Naszym pracownikom zapewniliśmy dostęp do środków ochrony osobistej – dodaje dyrektor Tokarek.

 

 

W związku z wciąż istniejącym ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 na teren muzeum wejść będą mogły tylko osoby zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. Obowiązuje także używanie maseczek zakrywających usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek. Przed wejściem konieczne będzie również uprzednie zdezynfekowanie rąk.

 

AP

 

biblioteka zmiany

 

Muzeum odiwedzić będzie można już 16 maja podczas Nocy Muzów, natomiasst wystawy dostępne będą od 18 majaMuzeum Regionalne odwiedzić będzie można już 16 maja podczas Nocy Muzeów, natomiast wystawy dostępne będą od 18 maja

 

 

 

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl