Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMasz ciężarówkę? Czas na deklarację podatkową

Masz ciężarówkę? Czas na deklarację podatkową

Podatek od środków transportowych opłacany jest w dwóch równych ratachPodatek od środków transportowych opłacany jest w dwóch równych ratach

 

Masz ciężarówkę, autobus, naczepę lub ciągnik siodłowy? Pamiętaj o opłaceniu podatku od środków transportowych. Termin złożenia odpowiedniej deklaracji, a także uiszczenia pierwszej raty upływa w środę, 15 lutego.

Podatek od środków transportowych to jeden z podatków lokalnych, tzn. płaconych w gminie, a nie w urzędzie skarbowym. Do jego opłacenia zobowiązane są osoby fizyczne i prawne, które posiadają pojazdy ściśle określonej kategorii. Mowa o:

• samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony,
• ciągnikach siodłowych lub balastowych,
• przyczepach i naczepach,
• autobusach.

 

Podatek funkcjonuje na zasadzie samoobliczenia. Oznacza to, że podatnicy muszą samodzielnie wytypować pojazdy podlegające opodatkowaniu. Następnie zobowiązani są oni do wykazania ich w stosownej deklaracji, obliczenia wysokości podatku oraz jego opłacenia. Termin, w jakim deklaracja dotycząca m.in. rodzaju posiadanych pojazdów, ich liczby oraz wynikającej z tego kwoty do zapłaty, winna być złożona upływa 15 lutego.

Deklarację na druku DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A (dostępne również w załącznikach poniżej) można złożyć na dwa sposoby:

• osobiście, w bełchatowskim Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1,
• elektronicznie, na formularzu elektronicznym dostępnym na ePUAP (uwierzytelnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

 

Również 15 lutego upływa termin opłacenia I raty podatku od środków transportowych. Kolejną podatnicy winni uiścić do 15 września. Zobowiązanie podatkowe należy wpłacić na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie urzędu.

 

Stawki podatku obowiązujące w 2023 roku wynikają z Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie nr XV/116/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Wszystkich informacji na temat obowiązku podatkowego udzielają pracownicy Wydziału Finansowego bełchatowskiego Urzędu Miasta pod numerem tel. 44 733 51 13 oraz 44 733 52 13.

 

AP