Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMasz pojazd powyżej 3,5 tony? Złóż deklarację podatkową

Masz pojazd powyżej 3,5 tony? Złóż deklarację podatkową

Masz pojazd powyżej 3,5 tony? Złóż deklarację podatkową
Podatek od środków transportowych opłacany jest w dwóch równych ratach; fot. pixabay
Ważna informacja dla właścicieli samochodów ciężarowych, a także ciągników siodłowych i autobusów. 15 lutego upłynie termin złożenia deklaracji i opłacenia pierwszej raty podatku od środków transportowych. Obowiązek ten dotyczy nie tylko osób fizycznych, ale również osób prawnych.

Podatek od środków transportowych to jeden z podatków lokalnych, tzn. płaconych w gminie, nie zaś w urzędzie skarbowym. Do jego opłacenia zobowiązane są osoby fizyczne i prawne, które posiadają pojazdy ściśle określonej kategorii. Mowa o:

  • samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony,
  • ciągnikach siodłowych lub balastowych,
  • przyczepach i naczepach,
  • autobusach.

Masz pojazd powyżej 3,5 tony? Złóż deklarację podatkową

Podatek funkcjonuje na zasadzie samoobliczenia. Oznacza to więc, że podatnicy muszą samodzielnie wytypować pojazdy podlegające opodatkowaniu. Następnie muszą wykazać je w stosownej deklaracji, obliczenia wysokości podatku oraz jego opłacenia. Termin, w jakim należy złożyć deklarację w sprawie m.in. rodzaju posiadanych pojazdów, ich liczby oraz kwoty do zapłaty upływa 15 lutego.

Deklarację na druku DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A można złożyć na dwa sposoby:

  • osobiście, w bełchatowskim Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1,
  • elektronicznie, na formularzu elektronicznym dostępnym na ePUAP (uwierzytelnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Również 15 lutego upływa termin opłacenia I raty podatku od środków transportowych. Kolejną podatnicy winni uiścić do 15 września. Zobowiązanie podatkowe należy natomiast wpłacić na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie urzędu.

Stawki podatku obowiązujące w 2024 roku wynikają z uchwały nr XV/116/15 z dnia 26 listopada 2015 r. Wszystkich informacji na temat obowiązku podatkowego udzielają pracownicy Wydziału Finansowego bełchatowskiego Urzędu Miasta zarówno pod numerem tel. 44 733 51 13, jak i 44 733 52 13.

AP