Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMiasto Bełchatów prowadzi nabór wniosków do programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez...

Miasto Bełchatów prowadzi nabór wniosków do programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Bełchatowa”

W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do wymiany starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na źródło ciepła o wyższej sprawności (zgodnie z Regulaminem).

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć „Wniosek o udzielenie dotacji na zmianę źródła ciepła” wraz z wymaganymi dokumentami, w następnej kolejności podpisać umowę na dofinansowanie i dokonać wymiany zgodnie z wytycznymi.

Wnioski można składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1) w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki: