Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMiędzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin

Na fotografii widać pszczołę zapylającą różowy kwiatZdrowie roślin ma bezpośredni wpływ na rolnictwo i produkcję żywności

 

12 maja to Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin. Ma on przypominać, jak ważna dla naszego środowiska i gospodarki jest ochrona roślin – informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Bełchatowie.

 

Międzynarodowy Dzień Zdrowia Roślin ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Chodzi o to, by edukować, informować i podnosić globalną świadomość dotyczącego tego, jak ochrona zdrowia może pomóc w pobudzaniu rozwoju gospodarczego, ochronie różnorodności biologicznej, wyeliminowaniu głodu i zmniejszeniu ubóstwa – przekazuje w informacji prasowej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Bełchatowie.

 

– Zarówno nasze zdrowie, jak i zdrowie naszej planety zależy od roślin. Pamiętajmy o tym, że rośliny stanowią 80% żywności, którą jemy i produkują 98% tlenu, którym oddychamy. Szkodniki i choroby roślin są odpowiedzialne za utratę nawet 40% światowych upraw żywności oraz za straty handlowe w obrocie produktami rolnymi przekraczające 220 miliardów dolarów rocznie – zwraca uwagę Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Zdrowie roślin ma wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo. Zmiany klimatyczne i działalność człowieka wpływają również na zdrowie roślin, zmieniając ekosystemy i ograniczając różnorodność biologiczną, jednocześnie tworząc nowe nisze dla rozwoju szkodników. Międzynarodowe podróże i handel powodują, że szkodniki i choroby pojawiają się w miejscach, w których wcześniej nie występowały. Zapewnienie zdrowia roślinom jest niezbędne dla życia na ziemi i każdy z nas ma do odegrania pewną rolę.

 

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotne i jakościowe.

 

Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Roślin i Nasiennictwa

oddział w Bełchatowie