Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMiejscy radni o pomocy społecznej i NGO

Miejscy radni o pomocy społecznej i NGO

Transmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć na portalu esesjaTransmisję z obrad Rady Miejskiej można obejrzeć na portalu esesja

 

Omówienie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, raportu profilaktyki – to część tematów, które poruszane były na majowej sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie. Obrady odbyły się 25 maja.

 

 

Pierwsze dwa projekty uchwał dotyczyły miejskich spółek. Miejscy radni zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, a także ustalili warunki rekompensaty przeznaczonej przez miasto na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji.

 

W kolejnych punktach miejscy radni zajęli się sprawozdaniami i raportami. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie Sylwia Witkowska przedstawiła działania, jakie placówka podejmowała w minionym 2022 roku. Organizowanie wielopłaszczyznowego wsparcia dla osób potrzebujących, akcji pomocy żywnościowej, realizowanie licznych projektów społecznych – to tylko część z nich. W ubiegłym roku bełchatowski MOPS włączył się także w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Ogromne podziękowania za realizację wielu trudnych zadań i wielopłaszczyznową pracę złożyli pracownikom bełchatowskiego MOPS-u miejscy radni, a także włodarze miasta.

 

Podczas sesji rozmawiano również o przedsięwzięciach, które podjęte zostało w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa Iwona Nowak podkreślała, że w 2022 roku przeprowadzonych zostało wiele programów, akcji, pogadanek. Największą uwagę trzeba jednak zwrócić na to, że inicjacja jest coraz wcześniejsza, a to stanowi główny i najważniejszy czynnik ryzyka uzależnienia. Coraz częściej zauważyć też można zjawisko zastępowania alkoholu środkami odurzającymi czy innymi substytutami, takim jak: Internet, gry komputerowe, media społecznościowe, hazard.   

 

Miejscy radni omówili również sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. W dokumencie można przeczytać, że w 2022 roku miasto udzieliło dotację 30 podmiotom na realizację 48 działań publicznych. W sumie opiewały one na kwotę ponad 1,5 mln zł. Miasto ogłosiło 12 otwartych konkursów ofert, w ramach których wpłynęło 26 ofert złożonych przez 17 podmiotów. Natomiast w trybie art. 19a aplikowały 23 podmioty składając w sumie 31 ofert.

 

Kolejne projekty uchwał dotyczyły miejskich finansów.

 

Dokumenty sesyjne dostępne są na portalu esesja TUTAJ.

 

ADA