Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMiejski budżet tematem grudniowej sesji

Miejski budżet tematem grudniowej sesji

Grudniową sesję Rady Miejskiej zdominuje temat budżetu miasta na 2023 rok; fot. archiwumGrudniową sesję Rady Miejskiej zdominuje temat budżetu miasta na 2023 rok; fot. archiwum

 

Przed nami LII sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad, które odbędą się w czwartek, 15 grudnia, będzie głosowanie nad projektem miejskiego budżetu na 2023 rok. Radni pochylą się także m.in. nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2023 – 2032. Początek obrad o godz. 10:00.

Na najbliższej, grudniowej sesji radni będą rozmawiać o kształcie miejskich finansów na 2023 rok. Najważniejszym punktem posiedzenia będzie głosowanie nad uchwałą budżetową, która określa plan dochodów i wydatków miasta na kolejny rok. 

Według projektu przygotowanego przez prezydenta miasta Mariolę Czechowską miejskie dochody w 2023 r. sięgną blisko 280 mln zł, czyli o ponad 20 mln zł mniej niż w roku bieżącym. Wydatki natomiast zakłada się na poziomie 300 mln zł. Przewidywany deficyt w głównej mierze ma byćsfinansowany z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach poprzednich.

Lwią część wydatków tradycyjnie pochłonie oświata, na którą miasto planuje przeznaczyć blisko 120 mln zł. W projekcie zarezerwowano niemal 50 mln zł na inwestycje, z czego prawie 17 mln na drogowe. Miejskie wydatki to także ponad 31 mln zł na transport i łączność oraz 41 mln zł na rodzinę i pomoc społeczną. W trakcie sesji radni ustalą również, jakie środki w przyszłym roku miasto przeznaczy m.in. na gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną i sport, bezpieczeństwo publiczne czy gospodarkę mieszkaniową.

Przyszłoroczne założenia finansowe przeanalizowała już Komisja Budżetu i Skarbu Miasta bełchatowskiej Rady Miejskiej i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej. Pozytywną opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

W porządku obrad grudniowej sesji Rady Miejskiej znalazły się także punkty dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na bieżący rok. Radni pochylą się także na projektem WPF na lata 2023 – 2032, zdecydują ponadto o oddelegowaniu swojego przedstawiciela do Rady Rynku Pracy w Bełchatowie.

Wszystkie dokumenty sesyjne, włącznie z prezydenckim projektem uchwały budżetowej na 2023 rok znaleźć można na portalu eSesja. Tam również będzie prowadzona transmisja online z obrad. 

 

AP