Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMiejskie stypendia oraz nagrody dla artystów i sportowców

Miejskie stypendia oraz nagrody dla artystów i sportowców

Miejskie stypendia artystyczne i sportowe - złóż wniosek
Miasto co roku wyróżnia i nagradza uzdolnionych artystów oraz sportowców
Odnoszący znaczące sukcesy artyści i sportowcy mogą ubiegać się o miejskie stypendium. Dodatkowo na uzdolnionych bełchatowian, a także trenerów sportowych czekają Nagrody Miasta Bełchatowa. Właśnie twa nabór wniosków.

Bełchatowscy sportowcy i artyści ponownie mogą liczyć na finansowe wsparcie od miasta. Prezydent Mariola Czechowska jak co roku przyzna bowiem miejskie stypendia i nagrody. Każdy, kto chce się ubiegać o gratyfikację, musi spełnić kilka warunków.

Stypendia artystyczne

O stypendium artystyczne mogą się starać bełchatowianie – laureaci ogólnopolskich lub międzynarodowych przeglądów i konkursów artystycznych. Skierowane jest ono także do osób, które mają na swoim koncie szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury. Czas na złożenie wniosków o stypendium artystyczne mija 10 października. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Promocji Kultury i Sportu UM Bełchatowa przy ul. Kościuszki 15.

Stypendia sportowe

Miejskie stypendia przyznawane są mieszkającym w Bełchatowie sportowcom, którzy przede wszystkim uprawiają jedną z dyscyplin ujętych w ministerialnym wykazie. Mowa m.in. o kolarstwie, piłce nożnej, pływaniu czy taekwondo). Dodatkowo wnioskujący muszą mieć udokumentowany start w minionym roku w zawodach rangi mistrzowskiej lub zająć w nich czołowe miejsca. W tym przypadku czas na złożenie wszystkich wymaganych dokumentów upływa 15 października. Wnioski przyjmują pracownicy Wydziału Promocji Kultury i Sportu UM Bełchatowa przy ul. Kościuszki 15.

Osoby ubiegające się o stypendium sportowe zobowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł i dołączenia potwierdzenia wniesionej opłaty do wniosku.

  • Rachunek opłaty skarbowej Urzędu Miasta Bełchatowa:
  • 87 1020 3916 0000 0402 0299 8490
  • Tytuł wpłaty: opłata skarbowa

Nagroda artystyczna

Jak co roku prezydent Mariola Czechowska wyróżni również osoby i stowarzyszenia, które w minionym roku przyczyniły się do upowszechniania czytelnictwa lub popularyzacji kultury, historii miasta i regionu. Wnioski o nagrody należy składać do 25 września.

Miejskie nagrody artystyczne i sportowe

Oprócz stypendiów sportowych każdego roku prezydent Bełchatowa przyznaje także miejskie nagrody. Mogą się o nie ubiegać sportowcy, a także trenerzy i działacze sportowi. Gratyfikacja trafi do szkoleniowców, których wychowankowie zajęli medalowe miejsce na Mistrzostwach Polski, brali udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie, Paraolimpiadzie, Igrzyskach Olimpijskich albo są w kadrze narodowej. Wniosek należy złożyć w Wydziale Promocji Kultury i Sportu UM Bełchatowa przy ul. Kościuszki 15 do 15 października.

Miejskie stypendia i nagrody – złóż wniosek

Aby ubiegać się o miejskie stypendium sportowe i artystyczne lub o nagrodę, trzeba złożyć odpowiednie wnioski wraz z wymaganymi regulaminowo dokumentami. Wzory formularzy znajdują się na miejskiej stronie – w zakładkach: Sport/Stypendia sportowe oraz Kultura/Stypendia artystyczne. Szczegółowych informacji udzielają rów­nież pracownicy Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędy Miasta Bełchatowa pod nr tel. 44 733 51 01 oraz 44 733 51 09.

AP