Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMinisterstwo Finansów opublikowało formularze PIT

Ministerstwo Finansów opublikowało formularze PIT

PIT-2 składają m.in. pracownicy i zleceniobiorcy, PIT-2 składają m.in. pracownicy i zleceniobiorcy

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że na stronie Ministerstwa Finansów Formularze do druku PIT (podatki.gov.pl) znajdują się formularze PIT-2, PIT-2A, PIT-3.

PIT-2 to formularz obejmujący oświadczenia i wnioski składane pracodawcy przez pracownika, aby prawidłowo obliczył jego pensję i zaliczkę na podatek. Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia.

Ponadto:

PIT-2 składają m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, członkowie rolniczych spółdzielni produkujących,
PIT-2A składają w szczególności osoby które otrzymują emerytury lub renty z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich/ staży uczniowskich czy też osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych,
PIT-3 składają osoby, które otrzymują emeryturę krajową, rentę, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy lub macierzyński).

Aktualne wzory druków PIT-2, PIT-2A i PIT-3, które obrać można ze strony Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl), pozwalają złożyć oświadczenie lub wniosek w sprawie:

• Pomniejszania zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek;
• Preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem, lub rozliczania jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
• Stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników dojeżdżających z innej miejscowości;
• Stosowania ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi 4+ bądź ulgi dla pracujących seniorów;
• Zrezygnować z pracowniczych bądź autorskich kosztów uzyskania przychodów;
• Niepobierania zaliczek na podatek ze względu na dochody nieprzekraczające w danym roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.

 

Podatnicy obowiązani są złożyć wskazane oświadczenia na piśmie korzystając z formularzy bądź poprzez systemy płacowo księgowe obowiązujące w danej firmie, czy też w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Oświadczenia mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego a płatnik ma około miesiąca na ich realizację. Ponadto w aktualnych wzorach PIT-2, PIT2-A, PIT-3 można złożyć oświadczenie o wycofaniu uprzednio złożonego wniosku poprzez złożenie nowego wniosku.

Ważne!

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczek złożone płatnikowi przed 1 stycznia 2023 r. zachowują moc, jeśli nie uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczek (art. 22 ustawy Niskie Podatki).

 

Należy pamiętać, że jeżeli podatnik jest zatrudniony w tej samej firmie na umowę o pracę i jednocześnie na umowę zlecenia to zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskuje przychody z odrębnych źródeł przychodów i ma dwóch płatników, dlatego, też każdemu z nich składa oświadczenie PIT-2. Przychodów z odrębnych źródeł nie łączy się dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy i dla każdego z tych źródeł wylicza się zaliczki na innych zasadach.

 

mat. pras. Urząd Skarbowy