Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMobilny urzędnik - nowa usługa magistratu

Mobilny urzędnik – nowa usługa magistratu

Chęć skorzystania z usługi Mobilnego urzędnika należy wcześniej zgłosić do Urzędu MiastaChęć skorzystania z usługi Mobilnego urzędnika należy wcześniej zgłosić do Urzędu Miasta

Miasto wychodzi na przeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych. To z myślą o nich magistrat uruchamia usługę Mobilnego urzędnika, który pomoże załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu. By skorzystać z takiej formy wsparcia, należy wcześniej zgłosić taką potrzebę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów oraz osób, które doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miasta, wprowadzono możliwość skorzystania ze wsparcia Mobilnego urzędnika, tj. obsługi poza siedzibą urzędu. – Być może będzie to jedna osoba spośród naszych urzędników, może dwie, wszystko zależy od tego, jakie będą potrzeby. Chodzi o to, by urzędnicy obsłużyli pod każdym względem administracyjnym mieszkańców, którzy zgłoszą taką potrzebę bez konieczności przychodzenia do urzędu – tłumaczy prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

Warto przypomnieć, że pierwsze próby podjął wcześniej Wydział Ewidencji Ludności. W przypadku osób starszych lub niepełnosprawnych istnieje możliwość dostarczenia np. nowego dowodu osobistego bezpośrednio do domu mieszkańca. Teraz magistrat idzie krok dalej. Osoby zainteresowane wsparciem Mobilnego urzędnika mogą liczyć na załatwienie większości spraw realizowanych przez Urząd Miasta bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak zgłosić chęć skorzystania z usługi Mobilnego urzędnika?

O taką pomoc można wystąpić na kilka sposobów:

  • telefonicznie – Punkt Obsługi Klienta tel. 44 733 51 16,
  • wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: mobilnyurzednik@um.belchatow.pl,
  • poprzez opiekuna osoby chcącej skorzystać z pomocy Mobilnego urzędnika, który może zgłosić taką potrzebę w Urzędzie Miasta Bełchatowa – Punkt Obsługi Klienta, ul. Kościuszki 1.

W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy Mobilnego urzędnika oraz krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać numer telefonu do kontaktu. Następnie, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia, pracownik Urzędu Miasta Bełchatowa odpowiedzialny za realizację danej sprawy, skontaktuje się z mieszkańcem, by ustalić dogodny termin wizyty i sposób załatwienia sprawy Urzędnik dostarczy bezpośrednio do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu oraz przyjmie je i zarejestruje w urzędzie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w dniu umówionej wizyty, Klient otrzyma telefoniczne potwierdzenie, z podaniem imion i nazwisk pracowników, którzy będą realizowali usługę, a Mobilny urzędnik przed rozpoczęciem obsługi okaże się dowodem osobistym.

Ważne!

Usługa Mobilnego urzędnika jest bezpłatna.