Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościNa kwietniowej sesji rozmawiali o oświacie

Na kwietniowej sesji rozmawiali o oświacie

Obrady Rady Miejskiej tradycyjnie odbyły się w Sali Herbowej magistratuObrady Rady Miejskiej tradycyjnie odbyły się w Sali Herbowej magistratu

 

Za nami kwietniowa sesja Rady Miejskiej. W trakcie obrad radni zajęli się m.in. miejskimi finansami, zapoznali się także z raportem o stanie oświaty oraz oceną miejskich zasobów pomocy społecznej.

 

Miasto przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu os. Lipy. Tak zdecydowali radni podczas LVII sesji Rady Miejskiej Bełchatowa. Chodzi o zmianę przeznaczenia terenu między ulicami Czapliniecką, Leśną a Kossaka. Obecnie działki przeznaczone są na działalność usługową, a po zmianach będzie można tam realizować inwestycje mieszkaniowe. W trakcie obrad przyjęta została również uchwała dotycząca zmiany kategorii na gminne kilku bełchatowskich ulic, m.in. Kamionkowej, Górniczej i Mglistej.

Sporo miejsca Rada Miejska poświęciła edukacji w mieście. Zapoznali się z obszernym raportem o stanie oświaty, w którym znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez miasto placówek. A chodzi o 9 przedszkoli, 8 szkół podstawowych i jedno liceum ogólnokształcące. Ponadto w dokumencie zawarto dane m.in. na temat wyników egzaminu ósmoklasistów czy kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z danych wynika, że miasto zapewnia odpowiednią liczbę miejsc oraz oddziałów, dzieci i młodzież uczą się w małoliczebnych klasach, a opiekuje się nimi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Same szkoły zapewniają dostęp do dobrze wyposażonych sal, bibliotek, świetlic, boisk i pomocy dydaktycznych. Zawarte w raporcie informacje wyraźnie wskazują, że zakres i różnorodność zadań realizowanych przez samorząd przekłada się na wysokość wydatków ponoszonych na oświatę, a sposób realizacji zadań oświatowych przez miasto ma istotne znaczenie dla jakości edukacji. Samo zaś prowadzenie polityki oświatowej przez samorząd miejski jest zadaniem niełatwym i złożonym.

 

W trakcie sesji radni zajęli się ponadto punktem dotyczącym oceny zasobów pomocy społecznej, która przygotowana została w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej. Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy samorządy mają obowiązek przygotowania takiego zestawienia zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Dane, z którym zapoznali się miejscy radni umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje mają ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku.

 

W porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej znalazł się także projekt uchwały w sprawie upamiętnienia osoby i dziedzictwa św. Jana Pawła II. Przyjmując dokument radni chcieli także wyrazić poparcie dla inicjatyw, których inspiracją są życie i dorobek Patrona naszego miasta.

 

Ostatnimi punktami kwietniowej sesji były te dotyczące miejskich finansów. Rada Miejska zdecydowała o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz tegorocznym budżecie miasta. Wszystkie przyjęte uchwały oraz raport znajdują się na portalu eSesja TUTAJ.

 

AP

 

W trakcie sesji radni zapoznali się także z informacją na temat działań prezydenta miastaW trakcie sesji radni zapoznali się także z informacją na temat działań prezydenta miasta