Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościMiasto ogłosiło nabór do komisji konkursowej

Miasto ogłosiło nabór do komisji konkursowej

 Kandydatury można zgłaszać osobiście, listownie lub mailowoKandydatury można zgłaszać osobiście, listownie lub mailowo

 

Prezydent Mariola Czechowska zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Bełchatowa do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert. Na zgłoszenia magistrat czeka do 30 listopada.

W skład komisji mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Bełchatowa. Co ważne, nie mogą oni reprezentować organizacji biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

Komisja zapoznaje się z ofertami, jakie wpłyną w ramach otwartego konkursu oraz sprawdza je pod względem merytorycznym. Podczas oceny ofert zadań publicznych członkowie komisji pracują zgodnie z zasadami określonymi w Programie Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi.

Kandydatów można zgłaszać do końca listopada. Można to zrobić na trzy sposoby. Osobiście lub listownie w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 (pok. 410), istnieje także możliwość przesłania formularza drogą elektroniczną na adres ws@um.belchatow.pl/. Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 listopada. Zarządzenie prezydenta Bełchatowa w sprawie ogłoszenia naboru wraz z formularzem zgłoszeniowym można pobrać TUTAJ, (strona BIP bełchatowskiego urzędu miasta). Są one także dostępne w załączniku poniżej artykułu (Zarządzenie 352/2022).

Spośród zgłoszonych kandydatów członka komisji powoła prezydent Bełchatowa w drodze zarządzenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2da wymienionej wyżej ustawy, komisja będzie działać bez ich udziału.

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych pod numerami telefonu 44 733 51 59 lub 733 52 09.

 

pdfZarządzenie 352/2022

 

AP