Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryNowoczesna komunikacja miejska

Nowoczesna komunikacja miejska

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Miasto przeprowadziło modernizację przystanków autobusowych oraz zakupiło osiem nowych autobusów marki Solaris, które na zlecenie prezydenta Bełchatowa zostały wyprodukowane w podpoznańskiej firmie. oprócz zakupu nowych pojazdów przeprowadzono również modernizację przystanków autobusowych. A wszystko dzięki projektowi “Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera”.

 

 

 

Projekt “Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera” został zapisany w osi priorytetowej I –  Infrastruktura Transportowa, Działanie I.4 Miejski Transport Publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.  Jego całkowita wartość, to 7 756 600,02 PLN, a wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 484 836,96 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.04.00-00-005/09-00 została podpisana 30 lipca 2010 roku. Realizacja rzeczowa projektu odbyła się w okresie od 24.06.2009 r. do 30.06.2011r. Finansowe zakończenie realizacji inwestycji –  31.08.2011r.
 

Poprawa konkurencyjności i wzrost jakości

transportu publicznego autobusyw Bełchatowie –

to główne cele projektu. 

 

W ramach  zadania:

 

– zakupiono osiem nowych autobusów proekologicznych z zastosowaniem najnowszych standardów w motoryzacji, które są między innymi: niskopodłogowe z miejscami dla wózków inwalidzkich

i wózków dziecięcych, wyposażone w silnik wysokoprężny, przystosowany do stosowania bio-paliw.

 

 

 

Silniki tych autobusów spełniają normy

autobusy

czystości minimum Euro 4,

 

– została przeprowadzona modernizacja infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera wraz z zakupem 27 sztuk wiat przystankowych (polegająca między innymi na remoncie bądź modernizacji nawierzchni zatok autobusowych i ciągów pieszych na wysokości przystanków i zatok autobusowych z uwzględnieniem zamontowania płytek dla osób niewidomych i słabo widzących).

Zrealizowanie projektu służy poprawie jakości życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa osób korzystających z miejskiej komunikacji autobusowej w naszym mieście.