Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Dane lokalu: Bełchatów,ul Czapliniecka 44d. Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu:23,21 m2; mieszkanie wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną, c.o., gaz.

Wymogi, jakie powinien spełniać lokal uzyskany w wyniku zamiany: Lokal większy ok. 35,00-40,00 m.kw.,2 pokoje, wyposażony w  instalację wodną, kanalizacyjną, c.o.( może być "Odra", nie "Felek")


Oferent deklaruje spłatę zadłużenia za kontrahenta zamiany.

Kontakt tel. 663 886 518.

Protokół sporządzony dnia 11 grudnia 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Bełchatowa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 -2023.

Protokół sporządzony dnia 11 grudnia 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl