Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 25.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką o nr 162/5 pow.0,1184 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym, położonej w obrębie 13 w Bełchatowie.

 

Link do BIP

Załączniki:
Download this file (informacja po przetargu.pdf)informacja po przetargu.pdf[ ]188 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, iż istnieje możliwość przyjęcia przez poszczególne podmioty osób nieletnich do wykonywania w 2023 roku prac społecznych jako środka wychowawczego.

Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, prace społeczne mogą być wykonywane przez nieletniego na rzecz instytucji państwowych i samorządowych, placówek oświatowych, w tym placówek oświatowo-wychowawczych, podmiotów leczniczych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji społecznych, w tym organizacji pozarządowych.

Z opinii Sądu Rejonowego w Bełchatowie wynika iż szacunkowa liczba nieletnich do wykonywania prac społecznych w 2023 roku wynosi 10, a średnia liczba godzin przypadających na jednego nieletniego wynosi – 20.

Przyjmowanie zapotrzebowania na osoby nieletnie do wykonywania prac społecznych odbywa się w terminie do dnia 13.06.2023 r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 – wzór karty zgłoszeniowej w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa[ ]33 kB

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

informuje, że w dniach od 30 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o piątym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność  Miasta  Bełchatowa

 

Link do BIP

Załączniki:
Download this file (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE.pdf[ ]1318 kB

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie części działki oznaczonej numerem 98 o pow. 69,88 m2 w obrębie 10 m. Bełchatowa (podest nr 2).

 

Link do BIP

 

 

Załączniki:
Download this file (podest nr 2.pdf)podest nr 2.pdf[ ]201 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl