Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

W dniu 23 lipca 2015 roku Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy PRZYJACIEL z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19a, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Organizacja Turniejów Sportowych Klubów Abstynenckich i Wyjazdów Sportowych o udzielenie dotacji w wysokości: 6.000,00 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 ze zm.).

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 maja 2015 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi położonej w Bełchatowie.

 Oferty należy składać osobiście do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 (pokój 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:30.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie_145_2015.pdf)Zarządzenie 145/2015[ ]51 kB
Download this file (zał._do_zarz._145.pdf)Treść ogłoszenia[ ]119 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa uznając celowość realizacji zadania  zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Kultywowanie Tradycji Miejskiej Orkiestry Dętej".

Prezydent Miasta Bełchatowa uznając celowość realizacji zadania  zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie sportu i rekreacji przez Klub Abstynencki".

Prezydent Miasta Bełchatowa uznając celowość realizacji zadania  zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Trzymaj formę- cykl zajęć sportowych dla seniorów na jesienną szarugę".

Prezydent Miasta Bełchatowa uznając celowość realizacji zadania  zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Grupa Wsparcia prawda".

Protokół sporządzony dnia 15 kwietnia 2015 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu  uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (protokol.pdf)Protokół[ ]159 kB

Aby zapoznać się z obwieszczeniem Starosty Bełchatowskiego prosimy kliknąć w załącznik poniżej.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie.jpg)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]247 kB

Aby zapoznać się z obwieszczeniem Starosty Bełchatowskiego prosimy kliknąć TUTAJ.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu

uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli

prowadzonych przez Miasto Bełchatów

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl