Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu
Zainteresowanych rolników oraz pszczelarzy z terenu Miasta Bełchatowa zachęcamy do złożenia ewentualnych uwag związanych z poselskim projektem ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751-2017/$file/8-020-751-2017.pdf) wraz z autopoprawkami do ww. projektu (http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751_10-2017/$file/8-020-751_10-2017.pdf, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751_2-2017/$file/8-020-751_2-2017.pdf) oraz poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-765-2017/$file/8-020-765-2017.pdf).
Prosimy również o przekazanie uwag w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
Dodatkowo można przekazać oczekiwania rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.
Ewentualne uwagi prosimy składać pisemnie do Biura Rady Miejskiej
w Bełchatowie lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 13 marca 2019 r.

Prezydent Miasta Bełchatowa, będący zarządcą dróg publicznych na terenie Miasta Bełchatowa, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) informuje, że jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania:

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie oraz rozbudowa ul. Okrzei w Bełchatowie”.

Całość dokumentu w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ZAWIADOMIENIE.pdf)Zawiadomienie[ ]166 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny. Celem konsultacji jest: włączenie mieszkańców w proces zarządzania Miastem; poznanie opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie; pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla proponowanych rozwiązań; budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Protokół sporządzony dnia 11 grudnia 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.

Protokół sporządzony dnia 11 grudnia 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Bełchatowa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 -2023.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Bełchatowa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Protokół sporządzony w dniu 29 października 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych – wymaganej art. 37 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji społecznych.pdf)Protokół z konsultacji społecznych[ ]859 kB
Dorota Pytlewska 
kierownik Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie 
e-mail: do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. pl
PT KRUS w Bełchatowie, ul. W. Polskiego 73 97-400 Bełchatów
tel. IP: 6410310 tel. 798 793 790 

Protokół sporządzony dnia 18  października 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019-2021.

Załączniki:
Download this file (zalacznik.pdf)Protokół [ z konsultacji społecznych dotyczących Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019-2021]220 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl