Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Konsultacje społeczne dotyczące Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych – wymaganej art. 37 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317 ze zm.). W załączeniu ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa, projekt Analizy  kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych, wzór formularza konsultacyjnego - do zgłaszania uwag/zmian. 

Zarządzenie Nr 333/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019 - 2021.

W załączeniu treść ww. zarządzenia oraz Program Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019 - 2021. 

Załączniki:
Download this file (Uchwała projekt Program.pdf)Uchwała - program[ ]1529 kB
Download this file (ZARZĄDZENIE NR 333_2018.pdf)Zarządzenie 333/2018[ ]112 kB

Poniżej w załączniku znajduje się skan pisma odnoszący do konsultacji społecznych.

Załączniki:
Download this file (s217807.pdf)Konsultacje społeczne - skan pisma[ ]1213 kB

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm. ) Starosta Bełchatowski zawiadamia, że w dniu 10.04.2018 r. została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 406.2018, znak: AB.6740.8.3.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Armii Krajowej - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - drogi wojewódzkiej nr 484 i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego - drogi powiatowej nr 1932E w Bełchatowie"

 

Całość dokumentu dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenia_starosty.pdf)Obwieszczenie starosty[ ]7493 kB

Skan dokumentu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej  pod nazwą: Rozbudowa ulicy Armii Krajowej  - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego  - drogi wojewódzkiej i przebudową  Al. Kard. St. Wyszyńskiego  - drogi powiatowej  w Bełchatowie znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]249 kB

Zarządzenia nr 83/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie_83.pdf)Zarządzenie 83/2018[ ]255 kB
Download this file (zał._83.pdf)Załącznik 83/2018[ ]854 kB

Zarządzenia nr 82/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie_82.pdf)Zarządzenie 82/2018[ ]257 kB
Download this file (zał._82.pdf)Załącznik 82/2018[ ]856 kB

Zarządzenia nr 81/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie.

Załączniki:
Download this file (zarządzenie_81.pdf)Zarządzenie 81/2018[ ]256 kB
Download this file (zał._81.pdf)Załącznik 81/2018[ ]847 kB

Skan obwieszczenia Wojewody Łódzkiego znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (s211007.pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego[ ]625 kB

W dniu 27 listopada 2017 r.  Prezydent Miasta Bełchatowa Zarządzeniem Nr 402/2017 ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu  uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Wyniki przedmiotowych konsultacji znajdują się w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.pdf)Wyniki konsultacji społecznych[ ]43 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl