Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaÓsmoklasisto! Mickiewicz czeka właśnie na Ciebie

Ósmoklasisto! Mickiewicz czeka właśnie na Ciebie

Mickiewicz to szkoła stawiająca na szereg ciekawych innowacji edykacyjnych; fot. archiwumMickiewicz to szkoła stawiająca na szereg ciekawych innowacji edykacyjnych; fot. archiwum

 

Ruszyła rekrutacja do szkół średnich. Ósmoklasiści mogą składać dokumenty do 21 czerwca. W III Liceum Ogólnokształcącym dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych czeka 160 miejsc.

Choć egzamin ósmoklasisty dopiero przed uczniami kończącymi szkołę podstawową, to czas, aby pomyśleć o rekrutacji do szkół ponadpodstawowej. Najpierw rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji, a od poniedziałku, 17 maja, składanie wniosku o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru. To pierwsze kroki, jakie w ramach naboru do szkół średnich muszą wykonać ósmoklasiści.

Etapy składania dokumentów

 

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca.
  • Od 23 do 30 lipca do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • Uwaga! W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wymagane jest także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 2 sierpnia do godz. 14.00.

Na chętnych do kontynuowania nauki w III Liceum Ogólnokształcącym w pięciu oddziałachczeka 160 miejsc. Jak podkreśla wicedyrektor Mickiewicza Małgorzata Załęczna, każdy z proponowanych profili charakteryzuje się czymś szczególnym. – Od lat największym zainteresowaniem cieszy się klasa integracyjna o profilu psychologiczno-społecznym. Przeszkolone grono pedagogiczne, dodatkowy personel, odpowiednio przystosowane zaplecze dydaktyczne i pielęgnacyjne, a także bogate programy integracyjne sprawiają, że młodzież z niepełnosprawnościami czuje się u nas bezpiecznie. Z kolei w klasie mistrzostwa sportowego uczniowie więcej czasu spędzą na zajęciach wychowania fizycznego i treningach z profesjonalistami. W tym roku przygotowaliśmy także klasę humanistyczno-artystyczną z innowacją Wiedza o kulturze. W ramach zajęć planujemy np. warsztaty teatralne czy spotkania z ludźmi sztuki i kultury – tłumaczy wicedyrektor Załęczna.

 

W planach jest także otwarcie klasy ratownictwa medycznego oraz informatyczno-językowej. We wszystkich klasach młodzież może być pewna, że propozycji ciekawych zajęć – także pozalekcyjnych – nie zabraknie. – Jesteśmy szkołą otwartą na kreatywność i różnego rodzaju innowacje. Co jednak najważniejsze, przede wszystkim stawiamy na przyjazną atmosferę. W Mickiewiczu nie tylko uczymy i pomagamy uczniom przygotować się do matury i późniejszych studiów, ale pracujemy nad ich rozwojem społecznym i emocjonalnym – dodaje wicedyrektor Załęczna.

Informacje na temat pełnej oferty edukacyjne III Liceum Ogólnokształcącego znaleźć można na stronie mickiewicz.belchatow.pl a także na facebookowym profilu placówki (https://www.facebook.com/III-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Adama-Mickiewicza-w-Be%C5%82chatowie-276108399178955).

 

AP

 

{vembed Y=WPeXztgzduQ}