Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

O kolejne pomoce dydaktyczne, książki i sprzęt wzbogaciły się miejskie podstawówki. Doposażone zostały też gabinety pielęgniarskie, zaś uczniowie niepełnosprawni dowożeni są nowym samochodem. 

 

Reforma edukacji w bełchatowskich szkołach to nie tylko zmiana struktury czy programu nauczania. To także wyjście z dwuzmianowości i solidne doposażenie podstawówek. To właśnie dzięki dobrze przygotowanej sieci szkół w Bełchatowie lekcji na dwie zmiany nie ma. Rodzice mogą więc być spokojni o jakość kształcenia swoich pociech. Przekonać ich o tym mogą również nowe pomoce dydaktyczne, książki i sprzęt, które trafiły do miejskich podstawówek.

 

– Wyposażenie było uzupełniane zgodnie z potrzebami danej placówki. Szkoły samodzielne, czyli SP nr 3, 4, 5 i 8 nie miały lektur dla klas siódmych oraz stolików i krzeseł w odpowiednim dla starszych uczniów rozmiarze. Ósemka na zakup książek otrzymała ponad 14 tys. zł, trójka ponad 9 tys. zł a prawie 15 tys. zł na nowe krzesła i ławki. W szkołach łączonych z gimnazjami - nr 1, 12 i 13 trzeba było utworzyć nowe bazy danych, scalić monitoring i sieć telefoniczną – mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty w bełchatowskim magistracie.

 

Aby odciążyć miejski portfel magistrat sięgnął po pieniądze zewnętrzne. Ponad 44 tys. zł pozyskano na zakup sprzętu do gabinetów pielęgniarskich. Szafki lekarskie, przenośne apteczki i podświetlane tablice do badania wzroku to tylko część sprzętów, o jakie wzbogaciły się wszystkie podstawówki. W ramach innego rządowego programu ZSP nr 9 kupiło ponad 900 różnych książek za 12 tys. zł. przy 3 tys. zł wkładu własnego. Łącznie 9 interaktywnych tablic, 11 projektorów i 2 głośniki trafiło do SP nr 4, 5, 12 i 13. Kosztowało to blisko 68 tys. zł, gdzie tylko 13,5 tys. zł pochodziło z budżetu miasta. Dla uczniów zakupiono też podręczniki i materiały ćwiczeniowe za 665 tys. zł.

 

Miastu zależy, aby jak najlepszy rozwój zapewnić też uczniom niepełnosprawnym. Stąd chociażby integracyjne kształcenie na każdym poziomie edukacji, z którego korzysta 50 osób. Ostatnio magistrat kupił drugi samochód dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, również ruchową. Wszystko po to, aby uczniowie ci mogli bez problemów dojeżdżać do szkół. I tym razem samorząd skorzystał z środków zewnętrznych – zdobył ponad 72 tys. zł z PEFRON, czyli połowę całych kosztów.  

 

 

AD-A

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl