Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Studenci UPW zakończyli rok akademicki 2017/2018Mali studenci Uniwersytetu Pierwszego Wieku świętowali juwenalia połączone z zakończeniem roku akademickiego. Zabawa tradycyjnie rozpoczęła się przed magistratem, gdzie klucze do miasta wręczyła żakom Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. Później w kolorowym korowodzie mali akademicy przeszli do biblioteki, gdzie odebrali dyplomy i nagrody.


Juwenalia, które wieńczyły kolejny rok działalności Uniwersytetu Pierwszego Wieku były okazją do podsumowań. Rok akademicki 2017/2018 ukończyło 47 studentów, którzy kształcili się na dwóch kierunkach: filologii polskiej i historii. Nowością wprowadzoną w tym roku akademickim jest specjalizacja dziennikarska na polonistyce. Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, z której inicjatywy powstała uczelnia, podkreśla, że cieszy ją rozwój młodych bełchatowian, którzy z radością przychodzą na zajęcia. - Zależy nam, aby nauka połączona była z rozwijaniem pasji, ale także z dobrą zabawą. Chcemy najmłodszym przekazać nie tylko wiedzę historyczną czy z zakresu filologii polskiej oraz dziennikarstwa, ale także zasady funkcjonowania wyższych uczelni – dodaje prezydent Czechowska.

Program Uniwersytetu Pierwszego Wieku obejmuje zajęcia o charakterze akademickim z elementami działań artystycznych i ogólnorozwojowych. Zajęcia składają się z części teoretycznej (prezentacji multimedialnej lub gawędy) oraz warsztatowej, podczas której studenci praktycznie utrwalają wcześniej zdobytą wiedzę. Zajęcia prowadzone są w Muzeum Regionalnym oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/2019. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat mają do wyboru dwa kierunki. Podobnie jak w latach poprzednich mogą wybrać filologię polską z dziennikarstwem lub nowo otwartą historię Polski z archeologią. Warunkiem przyjęcia jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku, dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych oraz wniesienie opłaty w wysokości 30 zł, która przeznaczone będzie na kupno legitymacji studenckiej oraz indeksu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Muzeum Regionalnego w Bełchatowie oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie. Druki dostępne są także w formie papierowej w w/w placówkach. Zapisy prowadzone są do końca września 2018 r.

 

AP

  

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl