Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Miejscy nauczyciele podoszą kwalifikacje Piętnastu pedagogów z miejskich przedszkoli i szkół stara się o awans zawodowy. Aby otrzymać angaż na stopień nauczyciela mianowanego trzeba zdać egzamin. Część osób ma już go za sobą, ostatnia grupa stanie przed komisją 31 lipca.

 

Wakacje dla nauczycieli to nie tylko czas na odpoczynek, ale także dobry moment, by podnieść swoje kwalifikacje. Z publicznych przedszkoli o awans zawodowy, zabiega dziewięć osób, ze szkół sześć.  

 

– Rozwój zawodowy jest niezwykle ważny, szczególnie kiedy pracuje się z dziećmi i młodzieżą. To właśnie, dzięki dobrze wykwalifikowanym nauczycielom, którzy posługują się nowoczesnymi technikami i metodami nauczania, uczniowie mają szansę pełnego rozwoju, zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Dlatego zarówno miasto, jaki i szkoły konsekwentnie wspierają i pomagają pedagogom w podnoszeniu swoich kwalifikacji – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.

 

Aby otrzymać awans nauczyciel musi stanąć przed komisją egzaminacyjną, która oceni dorobek zawodowy każdego z nich. Zdecyduje także czy spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Aby przystąpić do egzaminu, pedagog musi najpierw odbyć 33 miesięczny staż w szkole. W tym czasie realizuje własny plan rozwoju zawodowego, podnosi kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, wnioskuje o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego. Po jego zdaniu, uzyskuje stopień awansu zawodowego.

 

Każdego roku swoje kwalifikacje podnosi kilkunastu pedagogów. Część z nich egzamin zdaje właśnie latem, inni wybierają sesje zimową. Wśród kadry pedagogicznej w miejskich placówkach oświatowych przeważają nauczyciele mianowani i dyplomowanie. W roku szkolnym 2017/2018 było bowiem zatrudnionych ponad 720 nauczycieli dyplomowanych, 106 mianowanych, 130 kontraktowych oraz 37 stażystów.

 

AD-A

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl