Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Rozpoczął się nowy rok szkolny.

 

Około 5,5 tys. uczniów i 1,5 tys. przedszkolaków rozpoczęło nowy rok szkolny w Bełchatowie. Będzie to rok o tyle szczególny, że w semestrze letnim naukę zakończą ostatnie klasy gimnazjum, z kolei ósmoklasiści po raz pierwszy przystąpią do nowej formuły egzaminu kończącego szkołę podstawową. Po tym czasie gimnazja ostatecznie wygasną. Bieżący rok szkolny zakończymy 21 czerwca.


Przypomnijmy, że miasto prowadzi 9 przedszkoli, 8 szkół podstawowych oraz Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, w tym gimnazjum i liceum, co łącznie daje ponad 300 oddziałów. Gimnazjalistów spotkamy jeszcze w SP nr 1, 12, 13, w ZSP nr 9 oraz w SZSO nr 2. W tym roku uruchomiono 12 klas „zerowych” i 27 klas pierwszych. Na wielu spośród tych, którzy zasiedli dziś w szkolnych ławach, czekają w tym roku duże zmiany i nowe wyzwania. Po raz ostatni przeprowadzony zostanie egzamin gimnazjalny, a egzamin ósmoklasisty pierwszy raz. Na początek ze zdobytej wiedzy i umiejętności sprawdzani będą gimnazjaliści. Termin egzaminów wyznaczono na 10-12 kwietnia. W kolejnym tygodniu, w dniach 15-17 kwietnia, do egzaminu przystąpią uczniowie szkół podstawowych. W maju tradycyjnie przeprowadzona będzie matura.

 

- W nowym roku szkolnym nie planujemy żadnych rewolucji, wszystko działa poprawnie. Nie mamy żadnych niepokojących sygnałów ze szkół.  Nadal będziemy wsłuchiwać się w głosy dyrektorów, nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów, bo szkoła jest właśnie dla nich - zapewnia Łukasz Politański, wiceprezydent miasta. 


3 września, po ponad dwumiesięcznej przerwie, uczniowie znów przekroczyli mury swoich szkół. Co ważne, gdy dzieci wypoczywały, w szkołach trwały remonty. W tym roku wydano na nie ponad 1 mln zł. Oprócz prac związanych z corocznym wakacyjnym odnawianiem placówek oświatowych w naszym mieście, obejmujących malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, toalet, ciągów kuchennych w przedszkolach, naprawy ławek, krzeseł, armatury sanitarnej, przeprowadzono również poważniejsze remonty (więcej na ten temat TUTAJ).
 

Warto przypomnieć, że - jak co roku – w drugiej połowie sierpnia miasto razem ze strażą miejską i policją skontrolowało najbliższe okolice szkół i przedszkoli. Sprawdzano m.in. dojścia do wszystkich placówek, oznakowanie, stan ogrodzeń czy barierek ochronnych. Wraz z pierwszym dzwonkiem ruszyły też wzmożone patrole straży miejskiej, także te rowerowe. Piotr Barasiński, komendant bełchatowskiej Straży Miejskiej, zwraca uwagę, że wraz z początkiem nowego roku szkolnego patrole będą też przypominać kierowcom korzystającym z zatoczki postojowej, że strefa K+R jest miejscem, gdzie nie wolno parkować, a postój może odbywać się nie dłużej niż 1 minutę. Zatoczka jest bowiem po to, aby uczniowie mogli bezpiecznie wysiąść z samochodu i pójść do szkoły. Takie miejsca spotkamy przy SP nr 1 i 13 (więcej na ten temat TUTAJ).

 

KZB

Szkoły są przygotowane na przyjęcie swoich uczniów.

W tym roku przygotowano ponad 300 oddziałów.

To ostatni rok funkcjonowania gimnazjów.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl