Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 Do egzaminów zawodowych w sesji letniej przystępuje 16 nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli Do egzaminów zawodowych w sesji letniej przystępuje 16 nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli; fot. archiwum UM Bełchatów

 

Nauczyciele miejskich szkół i przedszkoli podnoszą swoje kwalifikacje. Trwają egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku o awans zawodowy ubiega się w sumie 16 pedagogów.

 

 

Egzaminy zawodowe nauczycieli z miejskich placówek oświatowych odbywają się dwa razy w roku. Tegoroczna sesja letnia potrwa od 16 do 23 lipca. Przystąpi do niej 16 pedagogów. Są wśród nich nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, wuefiści oraz nauczyciel języka angielskiego.

 

- Nauczyciele pracujący w naszych szkołach i przedszkolach stale podnoszą swoje kwalifikacje. Świadczą o tym m.in. awanse zawodowe. Dzięki temu nasi pedagodzy wciąż zdobywają nową wiedzę - nie tylko przedmiotową, ale również tę dydaktyczną, metodologiczną, a do tego otwierają się na nowe nurty i alternatywne sposoby pracy z dziećmi – mówi wiceprezydent Łukasz Politański, odpowiedzialny m.in. za oświatę.

 

Zgodnie z prawem oświatowym, aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, należy pozytywnie zdać egzamin zawodowy. Wcześniej jednak nauczyciel musi odbyć staż w placówce, w której na co dzień pracuje. Trwa on 2 lata i 9 miesięcy. Tegoroczni kandydaci na nauczycieli mianowanych rozpoczęli go 1 września 2017 roku, a zakończyli 31 maja 2020 roku. W tym czasie pod okiem opiekuna dokształcali się, zdobywali nowe umiejętności i doświadczenie, weryfikowali metody i techniki prowadzenia zajęć.

 

Następnym krokiem na drodze do awansu zawodowego jest egzamin, w trakcie którego nauczyciele zdają sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju zawodowego. Prezentują swój dorobek i działania podejmowane w trakcie stażu, a także odpowiadają na pytania członków komisji egzaminacyjnej. W jej skład wchodzą: dyrektor Wydziału Oświaty w bełchatowskim magistracie, przedstawiciel kuratorium, dyrektor placówki oraz dwaj eksperci.

 

Każdego roku o awans zawodowy ubiega się średnio kilkunastu pedagogów. Część z nich wybiera sesję letnią, część zimową. W miejskich szkołach i przedszkolach przeważają nauczyciele dyplomowani i mianowani – w szkołach jest ich 80 proc., w przedszkolach – 62 proc. W roku szkolnym 2019/2020 pracowało w nich łącznie 485 nauczycieli dyplomowanych, 104 – mianowanych, 126 – kontraktowych i 49 – stażystów.

 

KZB

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl