Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 W roku szkolnym 2018/2019 III LO im. Adama Mickiewicza ukończy 60 uczniówW roku szkolnym 2018/2019 III LO im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie ukończy 60 uczniów


W piątek, 26 kwietnia, uczniowie ostatnich klas Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie odbiorą świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Rada klasyfikacyjna odbyła się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. W podstawówkach uczniowie nadal korzystają z opieki świetlicowej, a w przedszkolach wszystko wraca do normy.

 

 


W środę, 24 kwietnia, w III LO im. Adama Mickiewicza odbyła się rada zatwierdzająca oceny końcowe. Wszyscy uczniowie klasyfikację otrzymali, tym samym 6 maja będą mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości. Wcześniej jednak 60 absolwentów odbierze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla klas trzecich z Mickiewicza odbędzie się w piątek, 26 kwietnia, o godz. 10.

 


Spokojni mogą być również rodzice uczniów uczęszczających do miejskich podstawówek. szkół podstawowych maja zapewnioną opiekę. Od początku strajku we wszystkich miejskich szkołach podstawowych działają świetlice. Jeśli rodzice mają takie życzenie, mogą przyprowadzić swoje pociechy do placówki. W godzinach od 6:30 do 16:30 (SP 4 – godz. 6-17, SP 5 – godz. 6:10-15:30) odbywają się tu zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Gry edukacyjne, logiczne i interaktywne, zabawy ruchowe, wspólne czytanie, zajęcia plastyczne - to tylko niektóre formy spędzania czasu z dziećmi, które korzystają z przyszkolnych świetlic.

 


Z kolei w miejskich przedszkolach sytuacja jest stabilna. W przedszkolach nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 zajęcia odbywają się zgodnie z planem rocznym. W Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 akcja protestacyjna ma charakter strajku rotacyjnego, co jest jednoznaczne z tym, że na zmianę część nauczycieli wychowania przedszkolnego akcję utrzymuje, część prowadzi zajęcia z maluchami. Również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 zarówno młodsze, jak i starsze dzieci mają zapewnioną opiekę.

KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl