Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Mickiewicz to szkoła stawiająca na szereg ciekawych innowacji edykacyjnych; fot. archiwumMickiewicz to szkoła stawiająca na szereg ciekawych innowacji edykacyjnych; fot. archiwum

 

Ruszyła rekrutacja do szkół średnich. Ósmoklasiści mogą składać dokumenty do 21 czerwca. W III Liceum Ogólnokształcącym dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych czeka 160 miejsc.


Choć egzamin ósmoklasisty dopiero przed uczniami kończącymi szkołę podstawową, to czas, aby pomyśleć o rekrutacji do szkół ponadpodstawowej. Najpierw rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji, a od poniedziałku, 17 maja, składanie wniosku o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru. To pierwsze kroki, jakie w ramach naboru do szkół średnich muszą wykonać ósmoklasiści.


Etapy składania dokumentów

 

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca.
  • Od 23 do 30 lipca do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  • Uwaga! W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wymagane jest także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 2 sierpnia do godz. 14.00.


Na chętnych do kontynuowania nauki w III Liceum Ogólnokształcącym w pięciu oddziałachczeka 160 miejsc. Jak podkreśla wicedyrektor Mickiewicza Małgorzata Załęczna, każdy z proponowanych profili charakteryzuje się czymś szczególnym. – Od lat największym zainteresowaniem cieszy się klasa integracyjna o profilu psychologiczno-społecznym. Przeszkolone grono pedagogiczne, dodatkowy personel, odpowiednio przystosowane zaplecze dydaktyczne i pielęgnacyjne, a także bogate programy integracyjne sprawiają, że młodzież z niepełnosprawnościami czuje się u nas bezpiecznie. Z kolei w klasie mistrzostwa sportowego uczniowie więcej czasu spędzą na zajęciach wychowania fizycznego i treningach z profesjonalistami. W tym roku przygotowaliśmy także klasę humanistyczno-artystyczną z innowacją Wiedza o kulturze. W ramach zajęć planujemy np. warsztaty teatralne czy spotkania z ludźmi sztuki i kultury – tłumaczy wicedyrektor Załęczna.

 

W planach jest także otwarcie klasy ratownictwa medycznego oraz informatyczno-językowej. We wszystkich klasach młodzież może być pewna, że propozycji ciekawych zajęć – także pozalekcyjnych – nie zabraknie. - Jesteśmy szkołą otwartą na kreatywność i różnego rodzaju innowacje. Co jednak najważniejsze, przede wszystkim stawiamy na przyjazną atmosferę. W Mickiewiczu nie tylko uczymy i pomagamy uczniom przygotować się do matury i późniejszych studiów, ale pracujemy nad ich rozwojem społecznym i emocjonalnym – dodaje wicedyrektor Załęczna.Informacje na temat pełnej oferty edukacyjne III Liceum Ogólnokształcącego znaleźć można na stronie mickiewicz.belchatow.pl a także na facebookowym profilu placówki (https://www.facebook.com/III-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Adama-Mickiewicza-w-Be%C5%82chatowie-276108399178955).

 

AP

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl