Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Dotację z rządowego programu będzie można wykorzystać m.in. na zakup podręczników szkolnychRodzice dzieci z niepełnosprawnościami otrzymają zwrot Dotację z rządowego programu będzie można wykorzystać m.in. na zakup podręczników szkolnych

 

Podobnie jak w latach poprzednich miasto ubiega się o blisko 30 tys. zł dotacji na wsparcie kształcenia bełchatowskich uczniów z niepełnosprawnościami. Pieniądze pochodzące z rządowego programu można będzie przeznaczyć na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Termin składania wniosków mija 8 września.

 

 

Wsparcie trafić może do ponad 80 bełchatowskich uczniów szkół ponadpodstawowych. Program skierowany jest do młodych ludzi z różnego typu niepełnosprawnościami, w tym do słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Z pomocy skorzystać będą też mogły osoby dotknięte niepełnosprawnością ruchową, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

O dotację starać się mogą zarówno uczniowie szkół kształcenia ogólnego, jak i zawodowego czy artystycznego. Materiały edukacyjne mogą mieć postać tradycyjną, papierową lub elektroniczną.

 

Wnioski przyjmowane będą w poszczególnych placówkach do 8 września. Wysokość indywidualnego dofinansowania zależy od stopnia, rodzaju niepełnosprawności i wynosić ma do 225 zł, 390 zł lub 445 zł. Zwrot poniesionych kosztów rodzice lub opiekunowie otrzymają po dostarczeniu do magistratu faktury VAT, rachunku albo paragonu.

 

Celem programu jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych i jednocześnie podnoszenie jakości kształcenia osób niepełnosprawnych. – Pamiętajmy, że kształcenie uczniów niepełnosprawnych wymaga od nas uwzględnienia ich możliwości psychofizycznych, a co za tym idzie indywidualnych potrzeb edukacyjnych, w tym także mocnych stron uczniów, ich predyspozycje, zdolności oraz zainteresowania – mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty w bełchatowskim magistracie. – W takich sytuacjach dobór właściwych metod, form pracy i materiałów jest naprawdę ważny – dodaje dyrektor Antońska.

 

Więcej informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami uzyskać można w Wydziale Oświaty w bełchatowskim magistracie pod nr tel. 44 733 51 72.

 

KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl