Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

Próbne egzaminy online, przygotowane dla ósmoklasistów i maturzystów, nie są obowiązkowePróbne egzaminy online, przygotowane dla ósmoklasistów i maturzystów, nie są obowiązkowe


Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej w poniedziałek, 30 marca, w całym kraju rozpoczną się próbne egzaminy ósmoklasistów, a trzy dni później próbne matury. Wszystko w systemie online. Przystąpienie do egzaminów jest dobrowolne. Jak będzie to wyglądać w bełchatowskich szkołach?

 


O tym, czy bełchatowscy ósmoklasiści podejdą do próbnego egzaminu online, zdecydować mają rodzice i sami uczniowie. Podobnie jest też w przypadku maturzystów z III LO im. Adama Mickiewicza. Dyrektorzy miejskich szkół nie narzucają obowiązku przystąpienia do testów, ponieważ uczniowie ostatnich klas takie egzaminy mają już za sobą. W niektórych placówkach przeprowadzano je nawet dwukrotnie.


– Po próbnych testach, które odbyły się w listopadzie oraz na przełomie stycznia i lutego, śmiało można powiedzieć, że uczniowie do takiej formy sprawdzenia wiedzy są przygotowani. Forma egzaminu, budowa arkuszy, a także wyniki diagnoz zostały dokładnie omówione przez nauczycieli zarówno z młodzieżą, jak i z rodzicami. Oczywiście, jeśli uczeń chciałby jeszcze raz się sprawdzić, ma taką możliwość – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent miasta odpowiedzialny za oświatę.


Od decyzji rodziców zależeć też będzie organizacja pracy online w dniach przewidzianych na egzaminy. Jeśli uczniowie przystąpią do nich, trzeba będzie zmienić na ten czas plan lekcji zdalnych.


Nieco inaczej będzie w Szkole Podstawowej nr 3. Tu, decyzją dyrekcji, uczniowie w ramach lekcji online rozwiązywać będą przygotowane przez MEN i CKE testy. Inne planowe przedmioty w tych dniach się nie odbędą.


Egzaminy online – krok po kroku


Próbny egzamin ósmoklasisty potrwa trzy dni. W poniedziałek, 30 marca, uczniowie rozwiązywać będą zadania z języka polskiego. W kolejnych dniach mierzyć się będą z matematyką i językami obcymi. Matury próbne wystartują natomiast 2 kwietnia, a ostatni egzamin przewidziano na 8 kwietnia.


Arkusze egzaminacyjne pojawią się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także na stronach komisji okręgowych. Zamieszczone tam będą nie tylko arkusze standardowe, ale również te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. W materiałach znajdą się też nagrania mp3 do zadań z języków obcych.


Uczniowie będą musieli pobrać przygotowane, wykonać zadania w wyznaczonym czasie, a rozwiązania wysłać do swoich nauczycieli mailowo - jako uzupełnione pliki lub zdjęcia kartek z odpowiedziami.


Zasady sprawdzania testów w pierwszej kolejności przekazane zostaną dyrektorom i nauczycielom, a następnie ukażą się na stronie CKE: 8 kwietnia - dla ósmoklasistów, 22 kwietnia - dla maturzystów.


O wynikach i ósmoklasiści, i maturzyści poinformowani zostaną drogą elektroniczną. Co ważne, zdobyte punkty nie mogą przekładać się na ocenę cząstkową z danego przedmiotu. Testy te mają bowiem charakter wyłącznie informacyjny i diagnostyczny.

 

Przypomnijmy, że właściwe egzaminy ósmoklasisty zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 odbędą się 21-23 kwietnia, egzamin maturalny zaś 4-22 maja, a szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.


KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl