Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

W ośmiu bełchatowskich podstawówkach ruszają zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszychW ośmiu bełchatowskich podstawówkach ruszają zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych


Już w lutym rozpocznie się nabór do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych działających w miejskich podstawówkach. Na przyjęcie najmłodszych uczniów przygotowuje się osiem placówek. Wnioski dostępne są na miejscu w każdej szkole. Można je też pobrać ze stron internetowych.

 

 

Przed rodzicami dzieci, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną swoją przygodę z edukacją, gorący czas. Zbliża się bowiem moment, kiedy trzeba będzie zapisać pociechę do szkoły. Dotyczy to przede wszystkim sześcio- i siedmiolatków.


Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja przebiegać będzie etapowo. Listy kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych otwarte zostaną już 7 lutego. Na złożenie stosownych dokumentów rodzice będą mieli czas do 16 marca, a już 20 marca znane mają być listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Z kolei na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do danej placówki rodzice będą mieli czas do 27 marca. Ostatecznie postępowanie rekrutacyjne zakończy się 30 marca. Nabór uzupełniający ruszy z kolei 8 czerwca. Pierwszy jego etap, czyli składanie wniosków, potrwa do 14 sierpnia.


Rekrutacja do bełchatowskich szkół, podobnie jak do przedszkoli, rozpoczyna się w tym roku dość wcześnie. A to dlatego, by ustalić liczbę dzieci, które od września rozpoczną edukację – czy to w przyszkolnych zerówkach, czy klasach pierwszych. – Dopiero mając takie dane, możemy rozplanować wszystko tak, by optymalnie zabezpieczyć potrzeby najmłodszych uczniów i rodziców – mówi Łukasz Politański, wiceprezydent miasta.


Zgłaszając się do wybranej szkoły, należy złożyć pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. O czym trzeba pamiętać, zanim nabór rozpocznie się na dobre?


Po pierwsze - zapisując dziecko do oddziału przedszkolnego, obowiązywać nas będą te same kryteria jak w przypadku naboru przedszkolnego. Pierwszeństwo będą więc miały dzieci mieszkające w Bełchatowie, wychowujące się w rodzinach wielodzietnych, zastępczych, a także tych, w których występuje niepełnosprawność. W grupie tej znajduję się również maluchy wychowywane przez jednego z rodziców. Nie bez znaczenia będą też tzw. kryteria lokalne. Zatem liczyć się będzie to, czy oboje rodzice są zatrudnieni, prowadzą działalność gospodarczą czy też uczą się w systemie dziennym. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji przyznawane będą m.in. za miejsce zamieszkania, a dokładniej odległość od przedszkola – pierwszeństwo będą miały maluchy, które mieszkają nie dalej niż 3 km od wskazanego przedszkola. Plusem może być też to, że danej placówce uczy się rodzeństwo kandydata.

 

Po drugie – posyłając pociechę do klasy pierwszej, pamiętać musimy, że w tym przypadku obowiązuje rejonizacja. Zatem do placówki z urzędu przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci spoza rejonu mogą być przyjęci w naborze uzupełniającym, tylko wtedy, gdy będą jeszcze wolne miejsca. Poza tym na pierwszym etapie rekrutacyjnym pod uwagę brane jest to, czy do tej samej szkoły chodzi rodzeństwo kandydata oraz czy dziecko obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego realizowało w danej placówce. Ważne może okazać się też to, czy w rejonie szkoły mieszkają dziadkowie, wspierający rodziców w opiece nad wnukami. Wśród kryteriów branych pod uwagę znajduje się również orzeczenie dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego.


Co ważne, wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej powinni też złożyć rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce działającej w danej szkole podstawowej.

 

Po trzecie - na pewno warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty, w tym m.in. wniosek o przyjęcie, akt urodzenia, zaświadczenie o wielodzietności, samotnym wychowywaniu dziecka czy też orzeczenie o niepełnosprawności w rodzinie. Druki pobrać można bezpośrednio w placówkach lub z ich stron internetowych.

 

>>> Czytaj też: Nabór do miejskich przedszkoli: terminy oraz kryteria


KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl