Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

Formalności związane ze stypendium socjalnym na rok 2019/2020 będzie można załatwić bezpośrednio w Urzędzie MiastaSprawy związane ze stypendium szkolnym na rok 2019/2020 będzie można załatwić bezpośrednio w Urzędzie Miasta


27 maja rozpocznie się wypłata stypendiów socjalnych przyznanych uczniom bełchatowskich szkół. Formalności związane z rozliczeniem wydatków poniesionych na wychowanie i edukację dzieci będzie można załatwić do końca czerwca. To już druga transza finansowego wsparcia w tym roku szkolnym.

 

 

Pomoc materialna przysługuje dzieciom i młodzieży mieszkającym w Bełchatowie. Stypendium wypłacane będzie tym, którzy na początku roku szkolnego 2019/2020 złożyli odpowiednie wnioski i otrzymali zgodę na przyznanie takiej formy wsparcia finansowego. Decyzje w sprawie drugiej transzy stypendium socjalnego do rąk rodziców i opiekunów prawnych trafiły w pierwszej połowie maja.

 

Teraz przyszedł czas na rozliczenie wydatków związanych przede wszystkim z nauką dziecka. Stypendia wypłacane będą na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione w bieżącym roku szkolnym koszty. Mowa tu o rachunkach, fakturach i innych dowodach wpłat. Co ważne, wydatki te będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego wsparcia. Do zgromadzonych dokumentów powinien być dołączony również numer konta, na które wpłynąć mają pieniądze z rozliczenia.

 

Na załatwienie niezbędnych formalności rodzice będą mieli czas od 27 maja do końca czerwca. Do Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 zgłaszać można się w terminach:

27-29 maja 2020 r.
3-5 czerwca 2020 r.
8-10 czerwca 2020 r.
17-19 czerwca 2020 r.
24-26 czerwca 2020 r.
29-30 czerwca 2020 r.

 

W tych właśnie dniach, w godz. od 9.00 do 13.00, w holu magistratu (na parterze) na rodziców lub opiekunów czekać będzie pracownik Wydziału Oświaty, który odbierze od nich wszystkie dokumenty. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa i obowiązujące wszystkich obostrzenia prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

 

Więcej informacji na temat wypłaty stypendium socjalnego uzyskać można w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie pod numerem telefonu 44 733 51 72.

KZB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl